Luptând fără teamă – Domnul va răspunde prin minuni!

„Opreşte-te, soare, asupra Gabaonului,
şi tu, lună, asupra văii Aialonului!”
Şi soarele s-a oprit, şi luna şi-a întrerupt mersul,
până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui.
Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului?
Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă.
N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel.  (Iosua 10:12-14)

În bunătatea Ta, Tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre,
nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării!
(Ps. 65:5)

3 Replies to “Luptând fără teamă – Domnul va răspunde prin minuni!”

  1. Fr Aurel, Mulțumim Domnului pt fiecare predică, mesaj. ..teză ş.a.m.d. Domnul să vă dea putere să continuați să spuneți adevărul in tumultul corupt din jur.
    Vă invităm Emanuel Swindon, UK. Fiți binecuvântați de Domnul dumneata , familia şi adunarea /biserica!

    1. Toată lauda Domnului Isus. În orice timp, s-au ridicat oameni pentru El. Vă ascult mesajele și mă zidesc mult. Domnul Isus să vă dea putere să duci cât mai departe Evanghelia Sa. Mult Har și pace din Austria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s