Post lipicios

Distrugerea Ierusalimului și zidirea celui de-al treilea Templu

Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. (Luca 21:29-32) Continuă să citești Distrugerea Ierusalimului și zidirea celui de-al treilea Templu

Post lipicios

„Întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată!”

3. „Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să înveţe pe oameni şi fără lege.4. Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat şi L-au găsit.5. În vremurile acelea, nu era linişte pentru cei ce se duceau şi veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării:6. un popor se bătea împotriva altui popor, … Continuă să citești „Întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată!”

Post lipicios

Zece semne ce anunță revenirea Domnului

Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis: „Vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” „Învățătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?” (Luca 21:5-7) Continuă să citești Zece semne ce anunță revenirea Domnului

Post lipicios

„Deşteaptă-te, tu care dormi!”

Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, … Continuă să citești „Deşteaptă-te, tu care dormi!”

Post lipicios

Păziți-vă de cărturarii veacului acestuia!

Atunci a zis ucenicilor Săi, în auzul întregului norod: „Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe; ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi şi după locurile dintâi la ospeţe şi casele văduvelor le mănâncă, în timp ce, de ochii lumii, fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.” (Luca … Continuă să citești Păziți-vă de cărturarii veacului acestuia!

Post lipicios

„Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu!”

28. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi … Continuă să citești „Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu!”

Post lipicios

Peste oricine va cădea această piatră, îl va spulbera!

Dar Isus i-a privit drept în faţă şi a zis: „Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului’? Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea şi pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” (Luca 20:18-19) Continuă să citești Peste oricine va cădea această piatră, îl va spulbera!

Post lipicios

Ziua când profețiile s-au împlinit

41. Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea42. şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.43. Vor veni peste tine zile când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile:44. te … Continuă să citești Ziua când profețiile s-au împlinit

Post lipicios

Vrem trezire, dar tot noi o blocăm…

„Cred că problema noastră generală, în comunitatea creștină este rutina, tradiția, programele, șabloanele pe care noi ni le impunem și le respectăm cu religiozitate.” Spunem: ”Vrem trezire!” Cine s-o facă, când noi o sabotăm din belșug? „Asta e marea problemă, pentru că revenim la primul tău punct, o blocăm (trezirea) singuri, inconștienți sau, uneori, conștienți…” – ps. Buni Cocar Continuă să citești Vrem trezire, dar tot noi o blocăm…