Post lipicios

Distrugerea Ierusalimului și zidirea celui de-al treilea Templu

Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. (Luca 21:29-32) Continuă să citești Distrugerea Ierusalimului și zidirea celui de-al treilea Templu

Post lipicios

„Întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată!”

3. „Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să înveţe pe oameni şi fără lege.4. Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat şi L-au găsit.5. În vremurile acelea, nu era linişte pentru cei ce se duceau şi veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării:6. un popor se bătea împotriva altui popor, … Continuă să citești „Întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată!”

Post lipicios

Zece semne ce anunță revenirea Domnului

Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis: „Vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” „Învățătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?” (Luca 21:5-7) Continuă să citești Zece semne ce anunță revenirea Domnului

Post lipicios

„Deşteaptă-te, tu care dormi!”

Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, … Continuă să citești „Deşteaptă-te, tu care dormi!”

Post lipicios

Păziți-vă de cărturarii veacului acestuia!

Atunci a zis ucenicilor Săi, în auzul întregului norod: „Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe; ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi şi după locurile dintâi la ospeţe şi casele văduvelor le mănâncă, în timp ce, de ochii lumii, fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.” (Luca … Continuă să citești Păziți-vă de cărturarii veacului acestuia!

Post lipicios

„Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu!”

28. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi … Continuă să citești „Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu!”

Post lipicios

Peste oricine va cădea această piatră, îl va spulbera!

Dar Isus i-a privit drept în faţă şi a zis: „Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului’? Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea şi pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” (Luca 20:18-19) Continuă să citești Peste oricine va cădea această piatră, îl va spulbera!

Post lipicios

Ziua când profețiile s-au împlinit

41. Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea42. şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.43. Vor veni peste tine zile când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile:44. te … Continuă să citești Ziua când profețiile s-au împlinit

Post lipicios

Vrem trezire, dar tot noi o blocăm…

„Cred că problema noastră generală, în comunitatea creștină este rutina, tradiția, programele, șabloanele pe care noi ni le impunem și le respectăm cu religiozitate.” Spunem: ”Vrem trezire!” Cine s-o facă, când noi o sabotăm din belșug? „Asta e marea problemă, pentru că revenim la primul tău punct, o blocăm (trezirea) singuri, inconștienți sau, uneori, conștienți…” – ps. Buni Cocar Continuă să citești Vrem trezire, dar tot noi o blocăm…

Post lipicios

Mărturii din Asbury

„Dumnezeu are un plan de salvare pentru omenire, dar El este Cel care lucrează în viețile oamenilor, El poate aduce vindecare, El poate aduce pacea în mijlocul unor situații cu adevărat dificile. El atinge oameni pierduți și zdrobiți, îi cheamă în prezența Sa, în pacea și dragostea Sa, în această comunitate din Campus, iar oamenii nu se mai pot sătura de prezența Lui.” Poți experimenta … Continuă să citești Mărturii din Asbury

Post lipicios

Trezirea din Asbury, Statele Unite

Universitatea Asbury este o universitate creștină privată din Wilmore, Kentucky. Deși este o școală non-confesională, aceasta este aliniată cu mișcarea metodistă a sfințeniei în linia inițiată de John Wesley. Câteva date despre ceea ce s-a întâmplat în acest loc în ultimele două săptămâni, un eveniment special ce ar putea fi considerat drept o adevărată trezire spirituală: În fața acestor lucruri nu putem spune decât: „Doamne, … Continuă să citești Trezirea din Asbury, Statele Unite

Post lipicios

Vremuri profetice – Februarie 2023

„Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare. Cetatea cea mare a fost împărţită în trei părţi şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit… Toate ostroavele (insulele n.n.) au fugit şi munţii nu s-au mai găsit.” (Ap. 16:18-20) Continuă să citești Vremuri profetice – Februarie 2023

Post lipicios

Daruri și slujbe în Biserica Domnului

10. Cel ce S-a coborât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.11. Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui … Continuă să citești Daruri și slujbe în Biserica Domnului

Post lipicios

Lupte între frați

8. Şi acum, voi credeţi că puteţi ieşi biruitori asupra împărăţiei Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, şi voi sunteţi o mare mulţime şi aveţi cu voi viţeii de aur pe care vi i-a făcut Ieroboam ca dumnezei. 9. N-aţi îndepărtat voi pe preoţii Domnului, pe fiii lui Aaron şi pe leviţi şi nu v-aţi făcut voi preoţi, ca şi popoarele celorlalte ţări? … Continuă să citești Lupte între frați

Post lipicios

„Unul va fi luat și altul va fi lăsat!”

33. „Oricine va căuta să-şi scape viaţa o va pierde şi oricine o va pierde o va găsi.34. Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;35. două femei vor măcina împreună: una va fi luată şi alta va fi lăsată.36. Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi … Continuă să citești „Unul va fi luat și altul va fi lăsat!”

Post lipicios

„Să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea primită!”

„Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii. (Efes. 4:1-3) Continuă să citești „Să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea primită!”

Post lipicios

„Vai de acela prin care vin prilejuri de păcătuire!”

Isus a zis ucenicilor Săi: „Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin! Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât şi să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască.” (Luca 17:1-2) Continuă să citești „Vai de acela prin care vin prilejuri de păcătuire!”

Post lipicios

Realitatea lumii de dincolo

22. Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi l-au îngropat.23. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui24. şi a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful … Continuă să citești Realitatea lumii de dincolo

Post lipicios

Aramă sau aur?

5. Atunci, prorocul Şemaia s-a dus la Roboam şi la căpeteniile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim la apropierea lui Şişac, şi le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Voi M-aţi părăsit; vă părăsesc şi Eu şi vă dau în mâinile lui Şişac.’” 6. Căpeteniile lui Israel şi împăratul s-au smerit şi au zis: „Domnul este drept!” 7. Şi, dacă a văzut Domnul că s-au smerit, … Continuă să citești Aramă sau aur?

Post lipicios

Vremuri profetice: rezumat 2022 – perspective 2023

Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne apropiem de încheierea acestui an plin de evenimente care ne îndreaptă atenția spre apropiata revenire a Domnului nostru. Prin harul Său am continuat să observăm aceste lucruri, privind în același timp spre Sfintele Scripturi în încercarea de a duce mai departe mesajul Său din aceste vremuri de pe urmă. Dorința noastră a rămas aceeași ca la început: de a vedea … Continuă să citești Vremuri profetice: rezumat 2022 – perspective 2023

Post lipicios

„Sufletul meu măreşte pe Domnul!”

Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că, de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt, şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei … Continuă să citești „Sufletul meu măreşte pe Domnul!”

Post lipicios

Vremuri profetice – Decembrie 2022

9. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea. (Is. … Continuă să citești Vremuri profetice – Decembrie 2022

Post lipicios

„Dacă poporul Meu…”

De Ziua Națională, un gând bun, venit de sus, pentru poporul lui Dumnezeu din această țară și pentru întreg poporul român în același timp:„Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.” … Continuă să citești „Dacă poporul Meu…”

Post lipicios

ZECE ANI DE „TREZIRE AZI”

Astăzi am primit o notificare de la WordPress prin care eram felicitat pentru împlinirea a 10 ani de activitate pe platforma lor, pe care am alcătuit site-ul „TrezireAzi”. Nici nu știu când s-a scurs tot acest timp… Știu doar că la început nu-mi puteam imagina ce va lucra Dumnezeu, iar ceea ce a urmat a întrecut așteptările mele. Toată slava e numai a Lui pentru … Continuă să citești ZECE ANI DE „TREZIRE AZI”

Post lipicios

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni!

„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? Şi dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nicio slugă nu poate sluji la … Continuă să citești Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni!

Post lipicios

În căutarea omului pierdut

„Care om dintre voi, dacă are o sută de oi şi pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă pe islaz şi se duce după cea pierdută, până când o găseşte? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri şi, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi şi le zice: ‘Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am … Continuă să citești În căutarea omului pierdut

Post lipicios

Vremuri profetice – Noiembrie 2022

19. Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare, la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. 20. Fiindcă, mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. 21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin … Continuă să citești Vremuri profetice – Noiembrie 2022

Post lipicios

Domnul pune condițiile pentru a-L urma!

26 „Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.27 Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu… 33 Tot aşa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are … Continuă să citești Domnul pune condițiile pentru a-L urma!

Post lipicios

Când slava lui Dumnezeu se coboară în Casa Lui

„În clipa când au ieşit preoţii din Locul Sfânt… şi când cei ce sunau din trâmbiţe şi cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească şi să laude pe Domnul, au sunat din trâmbiţe, chimvale şi celelalte instrumente şi au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!”, în clipa aceea, casa, şi anume Casa Domnului, s-a … Continuă să citești Când slava lui Dumnezeu se coboară în Casa Lui

Post lipicios

Invitați la masa marelui Împărat

Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!” Şi Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi: ‘Veniţi, căci iată că toate sunt gata.’ Dar toţi, parcă fuseseră … Continuă să citești Invitați la masa marelui Împărat

Post lipicios

Ziua când Stăpânul casei va închide ușa

„Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. Odată ce Stăpânul casei Se va scula şi va încuia uşa, şi voi veţi fi afară şi veţi începe să bateţi la uşă şi să ziceţi: ‘Doamne , Doamne, deschide-ne!’ drept răspuns, El vă va zice: ‘Nu ştiu de unde sunteţi.’ Atunci veţi începe să … Continuă să citești Ziua când Stăpânul casei va închide ușa

Post lipicios

Accidente cu consecințe eterne

În vremea aceea, au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni pentru că au păţit astfel? Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. Sau acei optsprezece inşi peste … Continuă să citești Accidente cu consecințe eterne

Post lipicios

Ceasul în care nu vă gândiți

„Mijlocul să vă fie încins şi făcliile, aprinse! Şi să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni şi va bate la uşă.Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă … Continuă să citești Ceasul în care nu vă gândiți

Post lipicios

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu!

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este … Continuă să citești Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu!

Post lipicios

Fii autentic!

În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, aşa că se călcau unii pe alţii, Isus a început să spună ucenicilor Săi: „Mai întâi de toate, păziţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice aţi spus la întuneric va fi auzit la lumină; şi orice aţi … Continuă să citești Fii autentic!

Post lipicios

Semnele venirii lui Mesia

Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau dar, în ziua când a … Continuă să citești Semnele venirii lui Mesia

Post lipicios

Vremuri profetice – Septembrie 2022

1. Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru,un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.2. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământulşi s-ar clătina munţii în inima mărilor,3. chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile măriişi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii… 10. „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu:Eu stăpânesc peste neamuri,Eu stăpânesc pe pământ.”11. Domnul oştirilor … Continuă să citești Vremuri profetice – Septembrie 2022

Post lipicios

„Și cine este aproapele meu?”

„Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău şi pe aproapele tău ca … Continuă să citești „Și cine este aproapele meu?”

Post lipicios

Unul va fi luat, iar altul va fi lăsat!

„Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar, în ziua când a … Continuă să citești Unul va fi luat, iar altul va fi lăsat!