Post lipicios

Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături!

„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război, izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi; să dau celor întristaţi din Sion, să le … Continuă să citești Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături!

Post lipicios

Adevărata fericire și binecuvântările ei

Atunci, Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi şi a zis: „Ferice de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră! Ferice de voi care sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi! Ferice de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde! Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî … Continuă să citești Adevărata fericire și binecuvântările ei

Post lipicios

Vremuri profetice – Iunie 2022

1. Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică. 2. Şi gemem în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc… 4. Chiar în cortul acesta deci gemem apăsaţi, nu că dorim să fim dezbrăcaţi … Continuă să citești Vremuri profetice – Iunie 2022

Post lipicios

Fariseii de atunci și fariseii de azi

„Cărturarii şi fariseii pândeau pe Isus, să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să aibă de ce să-L învinuiască. Dar El le ştia gândurile şi a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te şi stai în mijloc.” El s-a sculat şi a stat în picioare. Şi Isus le-a zis: „Vă întreb: Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău? … Continuă să citești Fariseii de atunci și fariseii de azi

Post lipicios

Întunericul acoperă pământul şi negură mare, popoarele

„Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine! Căci iată, întunericul acoperă pământul şi negură mare, popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta şi împăraţi în strălucirea razelor tale.” (Is. 60:1-3) Continuă să citești Întunericul acoperă pământul şi negură mare, popoarele

Post lipicios

Zilele nunții se apropie!

„Ei I-au zis: „Ucenicii lui Ioan, ca şi ai fariseilor, postesc des şi fac rugăciuni, pe când ai Tăi mănâncă şi beau.” El le-a răspuns: „Oare puteţi face pe nuntaşi să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei; atunci vor posti în acele zile.” (Luca 5:33-35) „Şi am auzit ca un glas de … Continuă să citești Zilele nunții se apropie!

Post lipicios

Domnul se miră că nimeni nu mijloceşte!

„Am fost vinovaţi şi necredincioşi faţă de Domnul, am părăsit pe Dumnezeul nostru; am vorbit cu apăsare şi răzvrătire, am cugetat şi am vorbit cuvinte mincinoase, şi astfel izbăvirea s-a întors îndărăt şi mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte şi neprihănirea nu poate să se apropie. Adevărul s-a făcut nevăzut, şi cel ce se depărtează de rău este jefuit. … Continuă să citești Domnul se miră că nimeni nu mijloceşte!

Post lipicios

Iertare și vindecare

Într-una din zile, Isus învăţa pe noroade. Nişte farisei şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece. Şi iată că nişte oameni purtau într-un pat pe un slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea Lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina … Continuă să citești Iertare și vindecare

Post lipicios

Poate că încă nu e prea târziu pentru trezire…

„Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile şi face … Continuă să citești Poate că încă nu e prea târziu pentru trezire…

Post lipicios

Cele trei trepte ale credinței

„Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. „Încă puţină, foarte puţină vreme, şi Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere … Continuă să citești Cele trei trepte ale credinței

Post lipicios

Cum dorește Domnul să fie Biserica Sa?

„Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu. Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale şi … Continuă să citești Cum dorește Domnul să fie Biserica Sa?

Post lipicios

Nimicirea lucrărilor diavolului

„Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.” (Evr. 2:14-15) „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” (1In. 3:8) Continuă să citești Nimicirea lucrărilor diavolului

Post lipicios

Învierea Domnului și profețiile Scripturii

Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?” Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. (Luca 24:25-26) Continuă să citești Învierea Domnului și profețiile Scripturii

Post lipicios

„Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi…”

Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile: te vor … Continuă să citești „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi…”

Post lipicios

Vremuri profetice – Aprilie 2022

„Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe Urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca Mine (să spună şi să-Mi dovedească!), de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi? Să vestească viitorul şi ce are să se întâmple! Nu vă temeţi şi nu tremuraţi; căci nu … Continuă să citești Vremuri profetice – Aprilie 2022

Post lipicios

Cu cine Îl vom asemăna pe Dumnezeu?

„Nu ştiţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului? El şade deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o maramă subţire şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voievozi şi face o nimica din judecătorii pământului. De … Continuă să citești Cu cine Îl vom asemăna pe Dumnezeu?

Post lipicios

Motivația pentru a trăi o viață sfântă

De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, … Continuă să citești Motivația pentru a trăi o viață sfântă

Post lipicios

Împărăția lui Dumnezeu este aproape!

În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.” …Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de … Continuă să citești Împărăția lui Dumnezeu este aproape!

Post lipicios

Domnul vine în curând!

„Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.” (Ap. 22:12-13) Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!” … Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse! (Ap. 22:17. 20) Continuă să citești Domnul vine în curând!

Post lipicios

Cetatea eternă – Noul Ierusalim

„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! … Continuă să citești Cetatea eternă – Noul Ierusalim

Post lipicios

Râuri de apă vie

10. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!”, tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.”11. „Doamne”, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoţi apă, şi fântâna este adâncă; de unde ai putea să ai, dar, această apă vie?12. Eşti Tu oare mai … Continuă să citești Râuri de apă vie

Post lipicios

LA SFÂRȘITUL ACESTEI ZILE…

…Rămân câteva întrebări pe care cred că mulți și le pun: Până unde vor avansa forțele ruse în Ucraina? Cât va rezista armata ucraineană în fața invaziei? Care va fi prețul în vieți omenești pierdute? Va intra armata rusă și în Rep. Moldova? Va încerca Putin să testeze capacitatea de răspuns a NATO? Și dacă o va face, care va fi țara aleasă, dat fiind … Continuă să citești LA SFÂRȘITUL ACESTEI ZILE…

Post lipicios

Venirea Domnului cu putere și slavă

11. Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheamă „Cel credincios – şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.12. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.13. Era îmbrăcat … Continuă să citești Venirea Domnului cu putere și slavă

Post lipicios

Înfruntând atacurile celui rău

Ca și creștini, avem o luptă de dus: nu cu oamenii, ci cu puterea întunericului din această lume. Din fericire, Scriptura ne pune la dispoziție strategiile din acest război spiritual, asigurându-ne în același timp că nu vom fi singuri… Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, … Continuă să citești Înfruntând atacurile celui rău

Post lipicios

Ieșiți din Babilon!

„După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte;pentru că toate neamurile au băut din vinul … Continuă să citești Ieșiți din Babilon!

Post lipicios

„În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră!”

„Vai – zice Domnul – de copiii răzvrătiţi, care iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu şi îngrămădesc astfel păcat peste păcat! … Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.” Dar n-aţi voit! (Isaia 30:1, 15) Continuă să citești „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră!”

Post lipicios

Babilonul cel mare – religia mondială a vremii sfârșitului

1. Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari.2. Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!”3. Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară … Continuă să citești Babilonul cel mare – religia mondială a vremii sfârșitului

Post lipicios

Rusia vs. Ucraina – când războiul bate la porți!

„Vai de cei ce se coboară în Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cai şi se încred în mulţimea carelor şi în puterea călăreţilor, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel şi nu caută pe Domnul! Dar şi El este înţelept şi aduce nenorocirea şi nu Îşi ia vorbele înapoi, ci Se ridică împotriva casei celor răi şi împotriva ajutorului celor ce săvârşesc nelegiuirea. Căci … Continuă să citești Rusia vs. Ucraina – când războiul bate la porți!

Post lipicios

Armaghedon – Marea bătălie finală

Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc … Continuă să citești Armaghedon – Marea bătălie finală

Post lipicios

Treziți-vă și săriți de bucurie!

„Înmulţeşte poporul, Doamne! Înmulţeşte poporul, arată-Ţi slava; dă înapoi toate hotarele ţării. Doamne, ei Te-au căutat, când erau în strâmtorare; au început să se roage, când i-ai pedepsit. Cum se zvârcoleşte o femeie însărcinată, gata să nască, şi cum strigă ea în mijlocul durerilor ei, aşa am fost noi, departe de faţa Ta, Doamne! Am zămislit, am simţit dureri şi, când să naştem, am născut … Continuă să citești Treziți-vă și săriți de bucurie!

Post lipicios

Împărăția lui anticrist sub judecată

Şi am auzit un glas tare care venea din Templu şi care zicea celor şapte îngeri: „Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!” … Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere. Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor … Continuă să citești Împărăția lui anticrist sub judecată

Post lipicios

Biruitorii fiarei și apropierea judecății finale

În timpul Marelui Necaz, va exista o categorie de oameni ce vor învinge fiara (pe anticrist). Astăzi, de asemenea, există o luptă spirituală în curs, iar victoria este de partea celor ce luptă alături de Domnul. Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Şi … Continuă să citești Biruitorii fiarei și apropierea judecății finale

Post lipicios

Chemați să zidim

„Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 10 După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos. Iar … Continuă să citești Chemați să zidim

Post lipicios

Trăind în plinătatea Duhului Sfânt

În ziua aceea vei zice: „Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit, şi m-ai mângâiat! Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit.” Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii şi veţi zice în … Continuă să citești Trăind în plinătatea Duhului Sfânt

Post lipicios

La început de an

Mulțumim pentru mesajele de răspuns și urările de bine trimise în fila „Comunitate” a canalului Vremea trezirii și pe site-ul TrezireAzi. Prin harul lui Dumnezeu am constatat că mesajele și studiile biblice postate au ajuns în 2021 în următoarele țări și localități: – Australia (Melbourne) – Austria (Amstetten, Graz, Grein, Linz, Viena) – Belgia (Bruxelles, Knokke-heist) – Canada (Ontario, Toronto, Vancouver) – Cehia – Danemarca … Continuă să citești La început de an

Post lipicios

Rezumat profetic 2021 – Perspective 2022

Prin harul lui Dumnezeu iată-ne din nou la sfârșitul unui an din vremea aceasta binecuvântată a harului, ce se va extinde până la revenirea Domnului. Fiecare an ce trece ne apropie de clipa în care vom ajunge în fața Lui, atunci când va veni să-Și cheme Biserica acasă, în slava eternă. Cu siguranță și la finalul acestui an avem motive de a-I mulțumi lui Dumnezeu … Continuă să citești Rezumat profetic 2021 – Perspective 2022

Post lipicios

Persecuția și societatea distopică a viitorului

Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor … Continuă să citești Persecuția și societatea distopică a viitorului