Dacă sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine?

Privind în ansamblu ultima carte a Vechiului Testament ne este pus înainte un șir de întrebări retorice adresate de către Dumnezeu poporului Său de atunci:

”Dacă sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine?” (Mal. 1:6)

”Când aduceţi ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceţi una şchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare?… Vă va primi El cu bunăvoinţă când mâinile voastre fac astfel de lucruri?” (Mal. 1:8-9)

N-avem toţi un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce, dar, suntem aşa de necredincioşi unul faţă de altul, pângărind astfel legământul părinţilor noştri?”(Mal. 2:10)

„Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine – zice Domnul oştirilor.
Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El?” (Mal. 3:1-2)

Indiscutabil, Cuvântul lui Dumnezeu, în totalitatea sa, este viu și rămâne în veci. De aceea, aceste rânduri ale profetului Maleahi au o aplicație peste veacuri și pentru poporul lui Dumnezeu de acum. El să ne cerceteze inimile în profunzime și să-Și pregătească poporul pentru ziua aceea mare a arătării slavei Sale!

Posted in Un glas în pustie | Leave a comment

”Nori negri se strâng asupra lumii” – o perspectivă biblică asupra războiului din Siria

Probabil că războiul din Siria și atrocitățile care sunt comise în cadrul lui sunt cele mai evidente dovezi ale faptului că trăim zilele de pe urmă ale istoriei omenirii. Împlinirea profețiilor din Isaia capitolul 17 și Ezechiel 38-39 este mai aproape ca oricând, iar toate armatele descrise în Scripturile Vechiului Testament sunt deja poziționate pe câmpul de luptă. Niciodată mai mult ca acum nu s-a putut vedea atât de clar împlinirea literală a Cuvântului lui Dumnezeu. Este scris că ”Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.” (Amos 3:7) El ne arată din timp ceea ce urmează să se întâmple prin Duhul Său și Cuvântul Lui cel sfânt.

Toate evenimente care se derulează sub ochii noștri în fiecare zi n-ar trebui nici să ne uimească, nici să ne facă să ne temem, ci doar să ne ridicăm privirile în sus știind că răscumpărarea noastră se apropie.

Un singur cuvânt ar trebui să ne miște de ajuns încât ziua aceea mare a judecății să nu ne ia prin surprindere: ”Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău!” (Amos 4:12)

O privire biblică asupra evenimentelor recente ce indică spre împlinirea profețiilor Scripturii.

Posted in Trezire | 7 Comments

Vinul nou – burdufurile noi

„Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic, ca să-l pună la o haină veche; altminteri, rupe şi haina cea nouă, şi nici peticul luat de la ea nu se potriveşte la cea veche.
Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, şi burdufurile se prăpădesc;
ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi, şi amândouă se păstrează.
Şi nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voieşte vin nou, căci zice: „Este mai bun cel vechi”. (Luca 5:36-39)

Un mesaj despre vinul nou ce ne trezește din beția spirituală…

Posted in Un glas în pustie | 2 Comments

Întoarcerea Regelui

„Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.” (Ap. 22:12-13)

„Maranata!” Domnul nostru vine! (1Cor 16:22) …

“După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala.” (Mt. 25:19

Am vrea cu toții, în momentul venirii Sale să auzim cuvintele: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Mat. 25:21)

Un mesaj despre responsabilitatea noastră față de Stăpânul ce se va întoarce…

Posted in Un glas în pustie | Leave a comment

Semnele apariției lui Anticrist

„Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti – prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.” (1 Ioan 2:18)

„Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” (2 Tes. 2:3, 4)

“Cele mai multe dintre bisericile zilelor noastre sunt pline de oameni pierduți și când Antihristul își va face apariția,  îl vor urma în mod cert! De ce? Pentru că el este religios și le va arăta semne și puteri mincinoase și aceștia nu au puterea lui Dumnezeu înlăuntrul lor, nu-L au pe Duhul Sfânt în ei, astfel că vor crede minciunile lui.

Ei trăiesc sub influența unor profeții false, nu au avut niciodată nașterea din nou, nu au fost regenerați niciodată, n-au fost schimbați niciodată într-o făptură nouă! Ei habar n-au ce însemnă nașterea din nou, nici măcar nu înțeleg când încerci să le explici. Ei nu vor putea face față arătării Antihristului niciodată, pentru că nici măcar nu sunt mântuiți, și tocmai din această cauză avem milioane de convertiri false în bisericile fundamentaliste ale zilelor noastre….

De ce credeți că George Whitfield și Jonathan Edwards s-au dus în biserici mai întâi atunci când au predicat? Pentru că acolo se aflau majoritatea oamenilor pierduți! ”

Posted in Compilații trezire, Trezire | Leave a comment

Imnul trezirii

“Dacă a existat vreodată o vreme în care oamenii lui Dumnezeu trebuie să se trezească, aceasta este chiar acum! Duhul lui Dumnezeu lucrează trezind oamenii! Și apoi, când oamenii sunt treji, când oamenii lui Dumnezeu se trezesc, focul rugăciunii începe să ardă! Nu este nimic mai mort decât o adunare de rugăciune seacă! Și nu este nimic mai viu decât o întâlnire de rugăciune în care este viață! Dacă vrei să simți viață în sufletul tău, atunci intră în aceste strângeri de rugăciune pline de pasiune ale oamenilor cu inimile curate!”

Posted in Compilații trezire, Trezire | 6 Comments

Studiu Ep. Galateni

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.” (Gal. 5:16-18)

Posted in Studiu Galateni | 1 Comment