Vremuri Profetice – Noiembrie 2020

„Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:„Să le rupem legăturileşi să scăpăm de lanţurile lor!”Cel ce şade în ceruri râde,Domnul Îşi bate joc de ei.Apoi, în mânia Lui, le vorbeşteşi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând:„Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meupe Sion, muntele Meu cel … Continuă să citești Vremuri Profetice – Noiembrie 2020

„Victoria se obține doar prin credință” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.2)

„Să nu vi se tulbure inima! Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine!” (In. 14:1) „…pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” (1In. 5:4) Continuă să citești „Victoria se obține doar prin credință” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.2)

Trecând prin mijlocul furtunii

El a zis şi a pus să sufle furtuna,care a ridicat valurile mării.Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc;sufletul le era pierdut în faţa primejdiei.Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat,şi zadarnică le era toată iscusinţa.Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,şi El i-a izbăvit din necazurile lor.A oprit furtuna, a adus liniştea, şi valurile s-au potolit.Ei s-au bucurat că valurile … Continuă să citești Trecând prin mijlocul furtunii

„Prezența Domnului aduce biruința” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.1)

„Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el şi i-a zis: „Eşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?”El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului, şi acum am venit.” Iosua s-a aruncat cu faţa la pământ, … Continuă să citești „Prezența Domnului aduce biruința” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.1)

„Nebunia” propovăduirii crucii

Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută înţelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină … Continuă să citești „Nebunia” propovăduirii crucii

Vremuri profetice – Octombrie 2020

Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbeşteşi cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui… Dumnezeul nostru vine şi nu tace.Înaintea Lui merge un foc mistuitor,şi împrejurul Lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri susşi spre pământ, ca să judece pe poporul Său: „Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!” (Ps. 50:1-5) Continuă să citești Vremuri profetice – Octombrie 2020

Ultima trâmbiță, prima înviere și Răpirea Bisericii

„Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.” (1 Cor. 15:51-53) Continuă să citești Ultima trâmbiță, prima înviere și Răpirea Bisericii

Ultima chemare

Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.     Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele … Continuă să citești Ultima chemare