Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre

„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele. (Is. 55:8-11)
Căile lui Dumnezeu, deși adesea neînțelese pentru noi, întotdeauna sunt duhovnicești și potrivite cu nevoile sufletelor noastre. Domnul nostru Isus este modelul desăvârșit de călăuzire și gândire inspirată de Duhul Sfânt, în comparație cu care felul nostru de a fi pare atât de firesc. El Însuși a afirmat nevoia noastră de a învăța cum să apreciem duhovnicește diferitele situații și cum să relaționăm cu cei din jur în așa fel încât ei să fie câștigați și aduși la credință.
Domnul să ne dea înțelepciune de sus și gândul Lui divin, chiar dacă acesta nu s-ar potrivi deloc cu tot ceea ce am fost învățați în societatea noastră bazată pe umanism!

Posted in Trezire | 2 Comments

Slava Domnului la Muntele Carmel

În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat şi a zis:Doamne Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel! Fă să se ştie astăzi că Tu eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău şi că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta.  Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu, şi să le întorci astfel inima spre bine!” Atunci a căzut foc de la Domnul şi a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi pământul, şi a supt şi apa care era în şanţ. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu faţa la pământ şi au zis: „Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!” (1 Împ. 18:36-39)
Mai este posibil un Carmel în zilele noastre?

Posted in Trezire | Leave a comment

Dragostea Miresei – un jar de foc, o flacără a Domnului

În ultimele zile am primit mai multe mesaje ce conțineau avertizări din partea Domnului cu privire la venirea Lui curând pentru Biserica Sa. Dincolo de faptul că nu putem fixa date pentru acest eveniment, Scriptura spune: “Nu dispreţuiţi prorociile.” (1Tes. 5:20)

Săptămâna trecută a fost plină de știri despre atentate teroriste sau violență de stat. Cu toate acestea, parcă oamenii s-au obișnuit cu astfel de lucruri și foarte greu ar fi să mai înțeleagă că ele sunt parte din ceea ce Domnul a lăsat ca semne ale venirii Sale: Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie… Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Mat. 24:6-7)

În toată această vreme de turbulență o liniște neobișnuită s-a așternut peste creștinii zilelor din urmă. Apatie, indiferență, o stare de căldicel – acestea sunt lucrurile care caracterizează pe cei ce mărturisesc totuși nădejdea fericită a slavei.

Totuși, indiferent de starea inimilor noastre, Domnul nostru vine! El vine după o Mireasă îndrăgostită, care suspină de dor după Mirele ei. Avem noi oare această rugăciune a Bisericii îndrăgostite, atât de bine definită în cuvintele din Cântarea Cântărilor: “Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată ca Locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului.”?

Un mesaj despre starea potrivită a inimii noastre în așteptarea venirii Sale.

Posted in Trezire | 3 Comments

ÎN ZILELE LUI NOE, de David Wilkerson

           Domnul Isus ne spune că puțin înainte de venirea Lui, societatea va fi la fel ca în vremea lui Noe (vezi Matei 24:38-39). Observați că Isus nu menționează nici un păcat în această descriere. Cu toții știm că nu este un păcat a mânca sau a bea băuturi adecvate, a te logodi sau a te căsători. Nici a cumpăra, a vinde, a planta sau a construi. Nu este nimic rău în oricare din aceste lucruri si Isus nu condamnă aceste lucruri. Mai bine zis, El ne arată aceste evenimente de zi cu zi ca și cum ne-ar spune: „ Așa va fi viața atunci când Mă voi întoarce. Va fi ca în oricare altă zi obișnuită, când lumea nu așteptă să se întâmple ceva anume.”

Așadar, ce spune Domnul în legătură cu aceste zile obișnuite? În puține cuvinte, El ne descrie persoane care au respins avertizările judecății lui Dumnezeu. Ține minte, Noe a profețit societății din care făcea parte timp de o sută douăzeci de ani, avertizând că distrugerea totală urma să vină. Dar, așa cum spune Scriptura: „Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău.” (Eclesiastul 8:11).

Aceasta este exact ce se întâmplă în ziua de azi. Are loc o frenezie de cumpărare și de vânzare, de a mânca și a bea, de a planta și de a construi. Mulțimi sunt obsedate cu beneficiul personal și resping orice mesaj negativ care ar putea să le împiedice căutările.

O femeie evlavioasă mi-a scris despre o conversație pe care a avut-o cu o doamnă în vârstă evreică. Această supraviețuitoare a Holocaustului i-a spus: „Ce se întâmplă în America de azi îmi amintește de ce s-a întâmplat în Germania in timpul ridicării lui Hitler la putere.” Toate avertizările au fost ignorate. Eu eram doar o copilă, dar încă îmi amintesc marile petreceri care continuau noaptea, inclusiv după ce Hitler a început să închidă iudei și să îi deporteze la camerele de gazare.

Îmi amintesc că iudeii mai mari de vârstă spuneau: „Nu se poate întâmpla aici, nu într-o societate educată și civilizată precum Germania”. La doar câteva săptămâni mai târziu, aceleași persoane erau arestate ca vitele în vagoanele trenurilor pentru a se îndrepta spre lagărele de concentrare. Ei crezuseră că timpurile bune și prosperitatea vor dura veșnic.”

Strigătul de alarmă a sunat încă o dată în Biserica Domnului: „Isus vine! Mirele este pe drum. Împodobiți-vă și fiți gata pentru a Îi ieși în întâmpinare. Ridicați-vă privirea pentru că izbăvirea se apropie!” Cu toate acestea, chiar și așa, Domnul avertizează că oamenii vor ignora apelul Său. Ei vor continua cu ale lor, fără să se gândească la venirea Lui, fără să ia aminte la semnele profetice. Această apatie premeditată va fi semnul clar că El vine!

Posted in Trezire | Leave a comment

Biruitori prin credință

“Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd…
Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evr. 11:1,6)”                                                                                                                                    
“…ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” (1 In. 5:4)
Un mesaj despre puterea credinței în viața creștină.

Posted in Trezire | 1 Comment

Botezul cu Duhul Sfânt – o repetare a Cincizecimii

“… voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.
Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.
Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.” (F. Ap. 1:8; 2:2-4)

Nevoia cea mai mare a Bisericii din vremurile de pe urmă este, fără îndoială, aceea de a experimenta o lucrare autentică de umplere cu Duhul Sfânt, asemănătoare celei pe care au trăit-o primii ucenici. Avem motive să credem că Dumnezeu va face același lucru în vremea noastră, în așa fel încât istoria Bisericii să se încheie așa cum a început, în puterea Duhului Sfânt.

Rugăciunea noastră cea mai fierbinte rămâne aceasta: Doamne, mai fă parte încă o dată de Cincizecime Bisericii Tale!

Posted in Trezire | 1 Comment

Pilda nunții fiului de împărat

O chemare a Tatălui adresată tuturor oamenilor, de a participa la bucuria ce va însoți nunta Fiului Său.

O chemare și pentru toți cei ce sunt robii Împăratului, de a merge la răspântiile drumurilor pentru a duce această invitație celor săraci și marginalizați.

O chemare la responsabilitate, pentru a ne păstra haina neîntinată și fără pată.

Nunta se apropie… Fie ca ziua aceea să ne găsească umblând în voia Tatălui,  vestind Evanghelia și aducând suflete prețioase în odaia Sa de nuntă!

Posted in Trezire | Leave a comment