Post lipicios

„Râvna pentru Casa Ta mă mistuie!”

13. Paştele iudeilor erau aproape şi Isus S-a suit la Ierusalim.14. În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând jos.15. A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi din Templu, împreună cu oile şi boii, a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele.16. Şi a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicaţi acestea … Continuă să citești „Râvna pentru Casa Ta mă mistuie!”

Post lipicios

Semnele vremurilor și nevoia de a fi încurajați

„Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu … Continuă să citești Semnele vremurilor și nevoia de a fi încurajați

Post lipicios

Nunta de pe pământ și nunta din ceruri

6. Şi am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel Atotputernic a început să împărăţească.7. Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit8. şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul … Continuă să citești Nunta de pe pământ și nunta din ceruri

Post lipicios

Relația dintre soț și soție în lumina Scripturii

22. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului,23. căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.24. Şi, după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,26. ca s-o sfinţească, după ce a … Continuă să citești Relația dintre soț și soție în lumina Scripturii

Post lipicios

„Veţi vedea cerul deschis!”

49. Natanael I-a răspuns: „Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!”50. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.”51. Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului.” (In. 1:49-50) Continuă să citești „Veţi vedea cerul deschis!”

Post lipicios

Un sacrificiu pentru întreaga omenire

29. A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!30. El este Acela despre care ziceam: ‘După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine.’31. Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.” (In. … Continuă să citești Un sacrificiu pentru întreaga omenire

Post lipicios

„…Noi nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine!”

12. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”13. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele şi fiii lor.14. Atunci, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, … Continuă să citești „…Noi nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine!”

Post lipicios

Israel, la 75 de ani

Astăzi în Israel se sărbătorește Ziua independenței, marcând 75 de ani de la formarea statului național modern. Deși acest eveniment a avut loc pe 14 mai 1948, comemorarea lui se desfășoară în fiecare an la date diferite, din cauza calendarului evreiesc, care este diferit de cel folosit de noi.Faptul că au trecut 75 de ani de la acel moment unic în istorie, când profețiile s-au … Continuă să citești Israel, la 75 de ani

Post lipicios

Mesajul principal al învierii

46. Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi.47. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.48. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.49. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu, dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de … Continuă să citești Mesajul principal al învierii

Post lipicios

„CUVÂNTUL ÎNTRUPAT ȘI VIAȚA VEȘNICĂ”

Cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica aceasta vom începe o nouă serie de mesaje biblice, inspirate din Evanghelia după Ioan, intitulată: „Cuvântul întrupat și viața veșnică”.Pentru a vă anunța participarea, vă rugăm să folosiți datele de contact de pe afiș. Vă așteptăm cu drag! Domnul să vă binecuvânteze! Continuă să citești „CUVÂNTUL ÎNTRUPAT ȘI VIAȚA VEȘNICĂ”

Post lipicios

Un proroc adevărat și 400 falși…

4. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel: „Întreabă acum, te rog, Cuvântul Domnului.”5. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci, în număr de patru sute, şi le-a zis: „Să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă?” Şi ei au răspuns: „Suie-te şi Dumnezeu îl va da în mâinile împăratului.”6. Dar Iosafat a zis: „Nu mai este aici niciun … Continuă să citești Un proroc adevărat și 400 falși…

Post lipicios

Pe drumul dezamăgirii. Revelația Domnului

15. Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei.16. Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască.17. El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?” Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti.18. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: „Tu eşti singurul străin aici, în Ierusalim, de nu ştii … Continuă să citești Pe drumul dezamăgirii. Revelația Domnului

Post lipicios

Ziua cea mai neagră din istorie. Moartea Domnului

27. În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei, care se boceau, îşi băteau pieptul şi se tânguiau după El.28. Isus S-a întors spre ele şi a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-vă pe voi însevă şi pe copiii voştri.29.. Căci iată, vor veni zile când se va zice: ‘Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele … Continuă să citești Ziua cea mai neagră din istorie. Moartea Domnului

Post lipicios

Judecata cea mai nedreaptă. Condamnarea Domnului

66. Când s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii s-au adunat împreună şi au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis:67. „Dacă eşti Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi crede68. şi dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul.69. De acum încolo, Fiul omului va şedea la dreapta … Continuă să citești Judecata cea mai nedreaptă. Condamnarea Domnului

Post lipicios

Agonia din Ghetsimani. Lepădarea ucenicilor

39. După ce a ieşit afară, S-a dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El.40. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.”41. Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să Se roage,42. zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi … Continuă să citești Agonia din Ghetsimani. Lepădarea ucenicilor

Post lipicios

Ultima cină. Noul legământ

Apoi a luat pâine şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.” (Lc. 22:19-20) Continuă să citești Ultima cină. Noul legământ

Post lipicios

„Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi!”

…Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să înveţe pe oameni şi fără lege. Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul … Continuă să citești „Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi!”

Post lipicios

Renașterea lui Israel și revenirea Domnului

29. Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii.30. Când înfrunzesc şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.31. Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.32. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri.33. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele … Continuă să citești Renașterea lui Israel și revenirea Domnului

Post lipicios

Distrugerea Ierusalimului și zidirea celui de-al treilea Templu

Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. (Luca 21:29-32) Continuă să citești Distrugerea Ierusalimului și zidirea celui de-al treilea Templu

Post lipicios

„Întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată!”

3. „Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să înveţe pe oameni şi fără lege.4. Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat şi L-au găsit.5. În vremurile acelea, nu era linişte pentru cei ce se duceau şi veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării:6. un popor se bătea împotriva altui popor, … Continuă să citești „Întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată!”

Post lipicios

Zece semne ce anunță revenirea Domnului

Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis: „Vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” „Învățătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?” (Luca 21:5-7) Continuă să citești Zece semne ce anunță revenirea Domnului

Post lipicios

„Deşteaptă-te, tu care dormi!”

Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, … Continuă să citești „Deşteaptă-te, tu care dormi!”

Post lipicios

Păziți-vă de cărturarii veacului acestuia!

Atunci a zis ucenicilor Săi, în auzul întregului norod: „Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe; ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi şi după locurile dintâi la ospeţe şi casele văduvelor le mănâncă, în timp ce, de ochii lumii, fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.” (Luca … Continuă să citești Păziți-vă de cărturarii veacului acestuia!

Post lipicios

„Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu!”

28. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi … Continuă să citești „Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu!”

Post lipicios

Peste oricine va cădea această piatră, îl va spulbera!

Dar Isus i-a privit drept în faţă şi a zis: „Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului’? Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea şi pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” (Luca 20:18-19) Continuă să citești Peste oricine va cădea această piatră, îl va spulbera!

Post lipicios

Ziua când profețiile s-au împlinit

41. Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea42. şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.43. Vor veni peste tine zile când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile:44. te … Continuă să citești Ziua când profețiile s-au împlinit

Post lipicios

Vrem trezire, dar tot noi o blocăm…

„Cred că problema noastră generală, în comunitatea creștină este rutina, tradiția, programele, șabloanele pe care noi ni le impunem și le respectăm cu religiozitate.” Spunem: ”Vrem trezire!” Cine s-o facă, când noi o sabotăm din belșug? „Asta e marea problemă, pentru că revenim la primul tău punct, o blocăm (trezirea) singuri, inconștienți sau, uneori, conștienți…” – ps. Buni Cocar Continuă să citești Vrem trezire, dar tot noi o blocăm…

Post lipicios

Mărturii din Asbury

„Dumnezeu are un plan de salvare pentru omenire, dar El este Cel care lucrează în viețile oamenilor, El poate aduce vindecare, El poate aduce pacea în mijlocul unor situații cu adevărat dificile. El atinge oameni pierduți și zdrobiți, îi cheamă în prezența Sa, în pacea și dragostea Sa, în această comunitate din Campus, iar oamenii nu se mai pot sătura de prezența Lui.” Poți experimenta … Continuă să citești Mărturii din Asbury

Post lipicios

Trezirea din Asbury, Statele Unite

Universitatea Asbury este o universitate creștină privată din Wilmore, Kentucky. Deși este o școală non-confesională, aceasta este aliniată cu mișcarea metodistă a sfințeniei în linia inițiată de John Wesley. Câteva date despre ceea ce s-a întâmplat în acest loc în ultimele două săptămâni, un eveniment special ce ar putea fi considerat drept o adevărată trezire spirituală: În fața acestor lucruri nu putem spune decât: „Doamne, … Continuă să citești Trezirea din Asbury, Statele Unite

Post lipicios

Vremuri profetice – Februarie 2023

„Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare. Cetatea cea mare a fost împărţită în trei părţi şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit… Toate ostroavele (insulele n.n.) au fugit şi munţii nu s-au mai găsit.” (Ap. 16:18-20) Continuă să citești Vremuri profetice – Februarie 2023

Post lipicios

Daruri și slujbe în Biserica Domnului

10. Cel ce S-a coborât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.11. Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui … Continuă să citești Daruri și slujbe în Biserica Domnului

Post lipicios

Lupte între frați

8. Şi acum, voi credeţi că puteţi ieşi biruitori asupra împărăţiei Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, şi voi sunteţi o mare mulţime şi aveţi cu voi viţeii de aur pe care vi i-a făcut Ieroboam ca dumnezei. 9. N-aţi îndepărtat voi pe preoţii Domnului, pe fiii lui Aaron şi pe leviţi şi nu v-aţi făcut voi preoţi, ca şi popoarele celorlalte ţări? … Continuă să citești Lupte între frați

Post lipicios

„Unul va fi luat și altul va fi lăsat!”

33. „Oricine va căuta să-şi scape viaţa o va pierde şi oricine o va pierde o va găsi.34. Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;35. două femei vor măcina împreună: una va fi luată şi alta va fi lăsată.36. Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi … Continuă să citești „Unul va fi luat și altul va fi lăsat!”

Post lipicios

„Să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea primită!”

„Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii. (Efes. 4:1-3) Continuă să citești „Să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea primită!”

Post lipicios

„Vai de acela prin care vin prilejuri de păcătuire!”

Isus a zis ucenicilor Săi: „Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin! Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât şi să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască.” (Luca 17:1-2) Continuă să citești „Vai de acela prin care vin prilejuri de păcătuire!”

Post lipicios

Realitatea lumii de dincolo

22. Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi l-au îngropat.23. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui24. şi a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful … Continuă să citești Realitatea lumii de dincolo

Post lipicios

Aramă sau aur?

5. Atunci, prorocul Şemaia s-a dus la Roboam şi la căpeteniile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim la apropierea lui Şişac, şi le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Voi M-aţi părăsit; vă părăsesc şi Eu şi vă dau în mâinile lui Şişac.’” 6. Căpeteniile lui Israel şi împăratul s-au smerit şi au zis: „Domnul este drept!” 7. Şi, dacă a văzut Domnul că s-au smerit, … Continuă să citești Aramă sau aur?

Post lipicios

Vremuri profetice: rezumat 2022 – perspective 2023

Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne apropiem de încheierea acestui an plin de evenimente care ne îndreaptă atenția spre apropiata revenire a Domnului nostru. Prin harul Său am continuat să observăm aceste lucruri, privind în același timp spre Sfintele Scripturi în încercarea de a duce mai departe mesajul Său din aceste vremuri de pe urmă. Dorința noastră a rămas aceeași ca la început: de a vedea … Continuă să citești Vremuri profetice: rezumat 2022 – perspective 2023

Post lipicios

„Sufletul meu măreşte pe Domnul!”

Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că, de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt, şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei … Continuă să citești „Sufletul meu măreşte pe Domnul!”