Consecințele tragice ale necredinței

Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.” Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care ieşiseră din Egipt … Continue reading Consecințele tragice ale necredinței

Semnele vremurilor – actualizare, martie 2017

”Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.” (2Pet. 1/19) A doua venire a Domnului Isus este prorocită în detaliu, atât în Vechiul, cât … Continue reading Semnele vremurilor – actualizare, martie 2017

O vreme de necaz pentru omenire – a 70-a săptămână din Daniel, cap.9

Marea parte a prorociilor despre vremea de pe urmă este dedicată unei perioade bine  determinate, ce va dura șapte ani. După terminarea epocii Bisericii, cuprinsă între cea de-a 69-a săptămână și a 70-a, va începe ceea ce Domnul a numit ”ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului.” … Continue reading O vreme de necaz pentru omenire – a 70-a săptămână din Daniel, cap.9

Piedici în calea lucrării Duhului Sfânt

”Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El...”    (In. 7:37-39) Domnul să ne … Continue reading Piedici în calea lucrării Duhului Sfânt

Profeția celor 70 de săptămâni – Daniel, cap. 9

Capitolul 9 al cărții Daniel conține poate cea mai uimitoare profeție din Vechiul Testament cu privire la venirea lui Mesia, Salvatorul poporului Israel și al lumii întregi. Ca răspuns la rugăciunea fierbinte a bătrânului proroc, îngerul Gabriel rostește din partea lui Dumnezeu cuvinte menite a aduce lumină asupra viitorului Ierusalimului și poporului ales. Sunt stabilite … Continue reading Profeția celor 70 de săptămâni – Daniel, cap. 9

Până unde ești dispus să mergi cu Dumnezeu?

Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe. Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai … Continue reading Până unde ești dispus să mergi cu Dumnezeu?

Profilul lui anticrist dezvăluit – Daniel, cap. 8

La sfârşitul stăpânirii lor, când păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine şi viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. Din pricina … Continue reading Profilul lui anticrist dezvăluit – Daniel, cap. 8