Semnele apariției lui Anticrist

„Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti – prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.” (1 Ioan 2:18)

„Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” (2 Tes. 2:3, 4)

“Cele mai multe dintre bisericile zilelor noastre sunt pline de oameni pierduți și când Antihristul își va face apariția,  îl vor urma în mod cert! De ce? Pentru că el este religios și le va arăta semne și puteri mincinoase și aceștia nu au puterea lui Dumnezeu înlăuntrul lor, nu-L au pe Duhul Sfânt în ei, astfel că vor crede minciunile lui.

Ei trăiesc sub influența unor profeții false, nu au avut niciodată nașterea din nou, nu au fost regenerați niciodată, n-au fost schimbați niciodată într-o făptură nouă! Ei habar n-au ce însemnă nașterea din nou, nici măcar nu înțeleg când încerci să le explici. Ei nu vor putea face față arătării Antihristului niciodată, pentru că nici măcar nu sunt mântuiți, și tocmai din această cauză avem milioane de convertiri false în bisericile fundamentaliste ale zilelor noastre….

De ce credeți că George Whitfield și Jonathan Edwards s-au dus în biserici mai întâi atunci când au predicat? Pentru că acolo se aflau majoritatea oamenilor pierduți! ”

Posted in Compilații trezire, Trezire | Leave a comment

Imnul trezirii

“Dacă a existat vreodată o vreme în care oamenii lui Dumnezeu trebuie să se trezească, aceasta este chiar acum! Duhul lui Dumnezeu lucrează trezind oamenii! Și apoi, când oamenii sunt treji, când oamenii lui Dumnezeu se trezesc, focul rugăciunii începe să ardă! Nu este nimic mai mort decât o adunare de rugăciune seacă! Și nu este nimic mai viu decât o întâlnire de rugăciune în care este viață! Dacă vrei să simți viață în sufletul tău, atunci intră în aceste strângeri de rugăciune pline de pasiune ale oamenilor cu inimile curate!”

Posted in Compilații trezire, Trezire | 6 Comments

Studiu Ep. Galateni

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.” (Gal. 5:16-18)

Posted in Studiu Galateni | 1 Comment

Venirea Domnului se-apropie!

Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” (Luca 21:25-28)

O actualizare a cinci dintre semnele ce prevestesc venirea Domnului:

  1. Creșterea demografică și evanghelizarea mondială;
  2. Înmulțirea fărădelegii;
  3. Evenimente noi în Israel legate de construcția Templului;
  4. Avansarea ecumenismului;
  5. Semne în natură.

Domnul să ne ajute să fim pregătiți pentru întâmpinarea Sa!

Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” (Lc. 21:36)

Posted in Semnele vremurilor, Venirea Domnului se-apropie! | 1 Comment

Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi!

“Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt şi slujiţi Domnului. Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” Poporul a răspuns şi a zis: „Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul şi să slujim altor dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru.” (Iosua 24:14-17)
Un mesaj despre nevoia de stabilitate în viață și în slujirea lui Dumnezeu.

Posted in Predici trezire | Leave a comment

Nu este nimeni care să cheme Numele Tău sau care să se trezească…

“Nu este nimeni care să cheme Numele Tău sau care să se trezească şi să se alipească de Tine: de aceea ne-ai ascuns faţa Ta…” (Is. 64:7)
Ce constatare tristă făcută de Domnul privind peste Israel, poporul Său ales din vechime!
Însă care ar fi afirmația Sa astăzi, privind peste mulțimea numeroasă a celor care se numesc creștini (ucenici ai Săi) în țara noastră? Câți sunt cu adevărat creștini treziți, oameni ai lui Dumnezeu care să mențină această stare în mijlocul unei creștinătăți adormite?
Dumnezeu ne-a făcut parte de harul de a petrece o săptămână de rugăciune pentru trezire împreună cu frați veniți din diferite părți ale țării. Ne-am unit împreună în același duh, ca să cerem vremuri de înviorare peste țara noastră, peste toți cei ce poartă numele de creștin, indiferent de denominația din care fac parte.
Credem că este ceasul trezirii pentru neamul acesta, având în vedere împrejurările de acum care arată clar cât de aproape este revenirea Sa pentru a-Și lua Mireasa acasă. Cerem trezire pentru ca Numele lui Dumnezeu, care atât de mult a fost batjocorit să ajungă recunoscut și slăvit de mulțimi de oameni gata să-Și dedice în întregime viața în slujba Sa. Cerem trezire pentru ca slava lui Dumnezeu să se coboare și să aprindă vreascurile noastre uscate cu focul sfânt al Duhului Său (Is. 64:1-2).
Dumnezeu să se îndure de poporul nostru și să mai facă un seceriș de suflete pentru Împărăția Sa acum, în al doisprezecelea ceas al istoriei!
Înmulţeşte poporul, Doamne! Înmulţeşte poporul, arată-Ţi slava; dă înapoi toate hotarele ţării. (Is. 26:15)
Un mesaj care sintetizează căutările noastre din timpul săptămânii de rugăciune de la Râșnov.

Posted in Predici trezire, Trezire | 2 Comments

Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre

„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele. (Is. 55:8-11)
Căile lui Dumnezeu, deși adesea neînțelese pentru noi, întotdeauna sunt duhovnicești și potrivite cu nevoile sufletelor noastre. Domnul nostru Isus este modelul desăvârșit de călăuzire și gândire inspirată de Duhul Sfânt, în comparație cu care felul nostru de a fi pare atât de firesc. El Însuși a afirmat nevoia noastră de a învăța cum să apreciem duhovnicește diferitele situații și cum să relaționăm cu cei din jur în așa fel încât ei să fie câștigați și aduși la credință.
Domnul să ne dea înțelepciune de sus și gândul Lui divin, chiar dacă acesta nu s-ar potrivi deloc cu tot ceea ce am fost învățați în societatea noastră bazată pe umanism!

Posted in Un glas în pustie | 2 Comments