„Nu te lăsa înșelat de aparențe!” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.4)

„Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea … Continuă să citești „Nu te lăsa înșelat de aparențe!” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.4)

Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar!

„Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!”Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite… Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul … Continuă să citești Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar!

„Curăție totală sau înfrângere” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.3)

„De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea … Continuă să citești „Curăție totală sau înfrângere” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.3)

„Victoria se obține doar prin credință” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.2)

„Să nu vi se tulbure inima! Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine!” (In. 14:1) „…pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” (1In. 5:4) Continuă să citești „Victoria se obține doar prin credință” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.2)

Trecând prin mijlocul furtunii

El a zis şi a pus să sufle furtuna,care a ridicat valurile mării.Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc;sufletul le era pierdut în faţa primejdiei.Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat,şi zadarnică le era toată iscusinţa.Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,şi El i-a izbăvit din necazurile lor.A oprit furtuna, a adus liniştea, şi valurile s-au potolit.Ei s-au bucurat că valurile … Continuă să citești Trecând prin mijlocul furtunii

„Prezența Domnului aduce biruința” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.1)

„Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el şi i-a zis: „Eşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?”El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului, şi acum am venit.” Iosua s-a aruncat cu faţa la pământ, … Continuă să citești „Prezența Domnului aduce biruința” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.1)

„Nebunia” propovăduirii crucii

Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută înţelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină … Continuă să citești „Nebunia” propovăduirii crucii

Ultima chemare

Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.     Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele … Continuă să citești Ultima chemare