Post lipicios

Rămășița ce va pleca la revenirea Domnului

„Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede pe pământ Cuvântul Lui.”Şi, cum zisese Isaia mai înainte: „Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.” (Rom. 9:27-29) Continuă să citești Rămășița ce va pleca la revenirea Domnului

Post lipicios

„Slujește lui Dumnezeu până la capăt!” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.7)

„Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt şi slujiţi Domnului. Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa … Continuă să citești „Slujește lui Dumnezeu până la capăt!” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.7)

Post lipicios

„Nu te opri la jumătatea drumului!” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.6)

„Puneţi-vă toată puterea ca să păziţi şi să împliniţi tot ce este scris în cartea Legii lui Moise, fără să vă abateţi nici la dreapta, nici la stânga!Să nu vă amestecaţi cu neamurile acestea care au rămas printre voi; să nu rostiţi numele dumnezeilor lor şi să nu-l întrebuinţaţi în jurământ; să nu le slujiţi şi să nu vă închinaţi înaintea lor! Ci alipiţi-vă de … Continuă să citești „Nu te opri la jumătatea drumului!” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.6)

Post lipicios

„Luptând fără teamă” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.5)

Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, în tabăra din Ghilgal: „Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăveşte-ne, dă-ne ajutor; căci toţi împăraţii amoriţilor care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră.” Iosua s-a suit din Ghilgal, el şi toţi oamenii de război cu el, şi toţi cei viteji. Domnul a zis lui Iosua: „Nu te teme de ei, … Continuă să citești „Luptând fără teamă” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.5)

„Nu te lăsa înșelat de aparențe!” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.4)

„Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea … Continuă să citești „Nu te lăsa înșelat de aparențe!” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.4)

Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar!

„Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!”Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite… Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul … Continuă să citești Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar!

„Curăție totală sau înfrângere” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.3)

„De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea … Continuă să citești „Curăție totală sau înfrângere” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.3)

„Victoria se obține doar prin credință” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.2)

„Să nu vi se tulbure inima! Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine!” (In. 14:1) „…pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” (1In. 5:4) Continuă să citești „Victoria se obține doar prin credință” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.2)

Trecând prin mijlocul furtunii

El a zis şi a pus să sufle furtuna,care a ridicat valurile mării.Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc;sufletul le era pierdut în faţa primejdiei.Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat,şi zadarnică le era toată iscusinţa.Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,şi El i-a izbăvit din necazurile lor.A oprit furtuna, a adus liniştea, şi valurile s-au potolit.Ei s-au bucurat că valurile … Continuă să citești Trecând prin mijlocul furtunii