Post lipicios

Relația dintre soț și soție în lumina Scripturii

22. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului,23. căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.24. Şi, după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,26. ca s-o sfinţească, după ce a … Continuă să citești Relația dintre soț și soție în lumina Scripturii

Post lipicios

Ziua cea mai neagră din istorie. Moartea Domnului

27. În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei, care se boceau, îşi băteau pieptul şi se tânguiau după El.28. Isus S-a întors spre ele şi a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-vă pe voi însevă şi pe copiii voştri.29.. Căci iată, vor veni zile când se va zice: ‘Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele … Continuă să citești Ziua cea mai neagră din istorie. Moartea Domnului

Post lipicios

Ultima cină. Noul legământ

Apoi a luat pâine şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.” (Lc. 22:19-20) Continuă să citești Ultima cină. Noul legământ

Post lipicios

„Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu!”

28. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi … Continuă să citești „Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu!”

Post lipicios

Daruri și slujbe în Biserica Domnului

10. Cel ce S-a coborât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.11. Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui … Continuă să citești Daruri și slujbe în Biserica Domnului

Post lipicios

Lupte între frați

8. Şi acum, voi credeţi că puteţi ieşi biruitori asupra împărăţiei Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, şi voi sunteţi o mare mulţime şi aveţi cu voi viţeii de aur pe care vi i-a făcut Ieroboam ca dumnezei. 9. N-aţi îndepărtat voi pe preoţii Domnului, pe fiii lui Aaron şi pe leviţi şi nu v-aţi făcut voi preoţi, ca şi popoarele celorlalte ţări? … Continuă să citești Lupte între frați

Post lipicios

„Să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea primită!”

„Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii. (Efes. 4:1-3) Continuă să citești „Să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea primită!”

Când slava lui Dumnezeu se coboară în Casa Lui

„În clipa când au ieşit preoţii din Locul Sfânt… şi când cei ce sunau din trâmbiţe şi cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească şi să laude pe Domnul, au sunat din trâmbiţe, chimvale şi celelalte instrumente şi au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!”, în clipa aceea, casa, şi anume Casa Domnului, s-a … Continuă să citești Când slava lui Dumnezeu se coboară în Casa Lui