Deşteaptă-te tu care dormi, ridică-te din morţi!

„De aceea zice: „Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.” (Ef. 5:14​) „Să învie, dar, morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! – Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi.” (Isaia 26:19) Continuă să citești Deşteaptă-te tu care dormi, ridică-te din morţi!

A cere, a căuta, a bate la porți

„Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi … Continuă să citești A cere, a căuta, a bate la porți

Isus, ducându-Şi crucea

„Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota”. Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte, şi altul de alta, iar Isus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii, şi era scris: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor.” (Ioan19:17-19) Continuă să citești Isus, ducându-Şi crucea

Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine

„A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! … Continuă să citești Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine

Nu te îngrijora!

„De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?…Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le … Continuă să citești Nu te îngrijora!

Adevăratele comori

„Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe … Continuă să citești Adevăratele comori

Nu ascund bunătatea şi credincioșia Ta!

Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare;iată că nu-mi închid buzele.Tu ştii lucrul acesta, Doamne!Nu ţin în inima mea îndurarea Ta,ci vestesc adevărul Tău şi mântuirea Ta,şi nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta în adunarea cea mare.Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale;ci bunătatea şi credincioşia Ta mă vor păzi întotdeauna. (Ps. 40:9-11) Continuă să citești Nu ascund bunătatea şi credincioșia Ta!

V. Sfințească-se Numele Tău!

„Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi!Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum … Continuă să citești V. Sfințească-se Numele Tău!

IV. Jurământul, răbdarea și iubirea vrăjmașilor

Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei … Continuă să citești IV. Jurământul, răbdarea și iubirea vrăjmașilor