Post lipicios

Mesajul principal al învierii

46. Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi.47. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.48. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.49. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu, dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de … Continuă să citești Mesajul principal al învierii

Post lipicios

„CUVÂNTUL ÎNTRUPAT ȘI VIAȚA VEȘNICĂ”

Cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica aceasta vom începe o nouă serie de mesaje biblice, inspirate din Evanghelia după Ioan, intitulată: „Cuvântul întrupat și viața veșnică”.Pentru a vă anunța participarea, vă rugăm să folosiți datele de contact de pe afiș. Vă așteptăm cu drag! Domnul să vă binecuvânteze! Continuă să citești „CUVÂNTUL ÎNTRUPAT ȘI VIAȚA VEȘNICĂ”

Post lipicios

Un proroc adevărat și 400 falși…

4. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel: „Întreabă acum, te rog, Cuvântul Domnului.”5. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci, în număr de patru sute, şi le-a zis: „Să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă?” Şi ei au răspuns: „Suie-te şi Dumnezeu îl va da în mâinile împăratului.”6. Dar Iosafat a zis: „Nu mai este aici niciun … Continuă să citești Un proroc adevărat și 400 falși…

Post lipicios

Pe drumul dezamăgirii. Revelația Domnului

15. Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei.16. Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască.17. El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?” Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti.18. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: „Tu eşti singurul străin aici, în Ierusalim, de nu ştii … Continuă să citești Pe drumul dezamăgirii. Revelația Domnului

Post lipicios

Ziua cea mai neagră din istorie. Moartea Domnului

27. În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei, care se boceau, îşi băteau pieptul şi se tânguiau după El.28. Isus S-a întors spre ele şi a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-vă pe voi însevă şi pe copiii voştri.29.. Căci iată, vor veni zile când se va zice: ‘Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele … Continuă să citești Ziua cea mai neagră din istorie. Moartea Domnului

Post lipicios

Judecata cea mai nedreaptă. Condamnarea Domnului

66. Când s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii s-au adunat împreună şi au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis:67. „Dacă eşti Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi crede68. şi dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul.69. De acum încolo, Fiul omului va şedea la dreapta … Continuă să citești Judecata cea mai nedreaptă. Condamnarea Domnului

Post lipicios

Agonia din Ghetsimani. Lepădarea ucenicilor

39. După ce a ieşit afară, S-a dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El.40. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.”41. Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să Se roage,42. zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi … Continuă să citești Agonia din Ghetsimani. Lepădarea ucenicilor

Post lipicios

Ultima cină. Noul legământ

Apoi a luat pâine şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.” (Lc. 22:19-20) Continuă să citești Ultima cină. Noul legământ

Post lipicios

„Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi!”

…Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să înveţe pe oameni şi fără lege. Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul … Continuă să citești „Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi!”

Post lipicios

Renașterea lui Israel și revenirea Domnului

29. Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii.30. Când înfrunzesc şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.31. Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.32. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri.33. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele … Continuă să citești Renașterea lui Israel și revenirea Domnului