Planul lui Dumnezeu pentru viața ta

Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi, alcătuit după voia Sa cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă fiecare om își dorește ce este mai bine pentru copiii săi, cu cât mai mult Tatăl nostru ceresc, pentru toți cei ce fac parte din familia Sa, prin nașterea din nou. Datoria noastră este de a identifica planul Său perfect și de a nu-l zădărnici, prin necredință. Continuă să citești Planul lui Dumnezeu pentru viața ta

Stăruitor înaintea lui Dumnezeu

„De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? … Continuă să citești Stăruitor înaintea lui Dumnezeu

Slujind lui Dumnezeu în mijlocul prigoanei

Cuvintele apostolului Pavel Se împlinesc și astăzi: „De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.” (2 Tim. 3:12) Foarte curând însă lucrurile se vor inversa, iar Domnul Isus Însuși va evalua pe fiecare după adevăr – El este Cel ce se luptă și judecă cu dreptate, așa cum spune cartea Apocalipsa. Nu știm ce forme viitoare va … Continuă să citești Slujind lui Dumnezeu în mijlocul prigoanei

Creștini – nimic mai mult!

„Barnaba s-a dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul; şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.” (F. Ap. 11:25-26) Suntem doar creștini – nimic mai mult – și-i invităm pe toți cei care au avut … Continuă să citești Creștini – nimic mai mult!

Situații fără ieșire

În aceste vremuri, în care mulți dintre noi trec prin situații aparent fără nicio ieșire, Dumnezeu Se va slăvi dând soluții miraculoase și izbăvindu-ne, în așa fel încât să-L putem cunoaște mai bine, ca Eliberatorul nostru. Rugăciunea noastră ar trebui să fie ca a regelui Iosafat: „O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care … Continuă să citești Situații fără ieșire

Dincolo de limitele cunoscute

Faptul că Dumnezeu a trecut dincolo de ceea ce se gândeau și se așteptau creștinii din vremea de început a Bisericii ne poate da încrederea că El va face același lucru și în cazul nostru, al celor de la sfârșitul veacurilor. „Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.” Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât … Continuă să citești Dincolo de limitele cunoscute