Întoarcerea Regelui

„Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.” (Ap. 22:12-13)

„Maranata!” Domnul nostru vine! (1Cor 16:22) …

“După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala.” (Mt. 25:19

Am vrea cu toții, în momentul venirii Sale să auzim cuvintele: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Mat. 25:21)

Un mesaj despre responsabilitatea noastră față de Stăpânul ce se va întoarce…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s