“Arată-mi slava Ta!”

Dumnezeu a creat pământul plin de slava Sa, la fel și pe Adam împreună cu Eva. Prin păcat însă omul a ajuns lipsit de slava lui Dumnezeu, care a trebuit să-l părăsească arătându-i starea sa de goliciune. Astfel, de la Eden până la a doua venire a Domnului întreaga creație suportă consecințele căderii, așteptând glorioasa zi când din nou pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care-l acopăr.

Din fericire, atunci când oamenii lui Dumnezeu au căutat Fața Lui, El Și-a arătat din nou slava, descoperindu-Se în toată frumusețea Sa. Mai mult chiar, Domnul Și-a lăsat slava să locuiască în mijlocul poporului ales, atunci când acesta a rămas în ascultare de Cuvântul Său.

În noul legământ, slava Sa locuiește în Biserica Domnului Isus, în fiecare din pietrele ei vii din care este zidită, prin Duhul Sfânt coborât la Cincizecime. Coborârea slavei Lui în toată splendoarea ei reprezintă practic începerea unei perioade de înviorare și de trezire spirituală, lucru de care avem atât de mare nevoie acum, în vremea de dinaintea revenirii Sale.

Un mesaj despre dorința de a locui mereu în prezența slavei Sale…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s