“Voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt”

Între simbolurile din Vechiul Testament un loc deosebit îl reprezintă ungerea cu untdelemn, ce indica spre coborârea Duhului Sfânt în  viața unui slujitor al Domnului.

Preoții erau unși înainte de intrarea în slujire, împărații erau unși înainte de așezarea lor pe tron, la fel și profeții când își începeau lucrarea dată lor de Domnul.

În noul legământ ungerea este dată celor care se pocăiesc și cred în “Unsul lui Dumnezeu”, Domnul nostru Isus Hristos, celor ce alcătuiesc Biserica Sa și sunt slujitorii Lui.  Orice lucrare în Adunarea Domnului trebuie să fie făcută sub ungerea Duhului, ca să poată fi primită de Dumnezeu și de folos celor din jur. Domnul să reverse un untdelemn proaspăt peste slujitorii Săi, aducând slavă Numelui Său!

“Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru. Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.”  1 Ioan 2:20, 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s