Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape!

Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete.
Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete;
ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el
într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.”
(In. 4:13-14)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s