Căutarea după Dumnezeu

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.
Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui,
să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.”
„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.
Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre
şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.
(Is. 55: 6-9)

2 Replies to “Căutarea după Dumnezeu”

  1. Dumnezeu sa va binecuvânteze cu Duhul sfânt și Înțelepciune de Sus! Maranatha rog în continuare pentru Sănătatea dumneavoastră Spirituala și fizică! Așteptăm Actualizarea ! Bucureștiul e ca după Uragan !!! Maranatha !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s