Voi însă sunteți un neam sfânt!

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt,
un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui,
ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;
pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu;
pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.
(1 Pet. 2:9-10)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s