Întărește-te și îmbărbătează-te!

”Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie
după toată Legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise;
nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face.
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte,
căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.
Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”?
Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”
(Iosua 1:7-9)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s