T.18 – Pecetluirea, botezul și umplerea cu Duhul Sfânt

T18. Duhul Sfânt îl pecetluiește pe cel credincios, îl botează și îl umple cu prezența Sa binecuvântată.

Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El
şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit
şi care este o arvună a moştenirii noastre,
pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
(Efes. 1:13-14)
”Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui,
„pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.
Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
(F. Ap. 1:4-5)
”Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh!”
(Efes. 5:18)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s