Faptele firii pământești sau roada Duhului?

”Umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.” (Gal. 5:16-17)

A face, prin Duhul, să moară faptele firii pământești și a purta roada Duhului sunt lucruri obligatorii și definitorii pentru orice creștin născut din nou.

Ocupându-ne cu a semăna în Duhul vom fi conduși spre o viață călăuzită de El, având ca sfârșit eternitatea în prezența lui Dumnezeu; în timp ce a da ascultare îndemnurilor firii este calea ce duce în mod sigur la pierzare, după cum este scris: Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică. ” (Gal. 6:8)

Alegerea aparține fiecăruia dintre noi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s