Condiții pentru botezul cu Duhul Sfânt

“Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.” (Mat. 3:11)

Făgăduinţa botezului cu Duhul Sfânt, aşa cum afirma Petru în ziua Cincizecimii, este şi “pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru” (F. Ap. 2:38)

Nu este numai pentru membrii unui anumit cult, sau unei adunări speciale, ci pentru fiecare creştin sincer. Aşa a fost întotdeauna de-a lungul secolelor creştine. Toţi oamenii folosiţi de Domnul în ultimele secole de după Reformă vorbesc de o astfel de experienţă care a schimbat totul în viaţa lor: Ch. Finney, cei doi fraţi Wesley (cântările lui Charles sunt imnurile noastre creştine), Hudson Taylor, George Mueller, Evan Roberts, Martin Lloyd-Jones, A. W. Tozer şi L. Ravenhill. Dacă ne place  să citim scrierile lor şi să ne bucurăm auzind lucrările excepţionale pe care Dumnezeu le-a făcut prin ei, de ce să nu ne dorim tot ceea ce au avut?

Botezul cu Duhul Sfânt a fost şi va fi o experienţă minunată în viaţa de credinţă a fiecărui om sincer în relaţia sa cu Dumnezeu. Epoca Bisericii nu a luat sfârşit, iar ceea ce au trăit primii creştini care au revoluţionat lumea este şi pentru noi astăzi.

S-a întâmplat acest lucru şi în viaţa ta? Testul este simplu: ai focul? Sau încă te zbaţi într-un creştinism căldicel, lipsit de putere, pe care Domnul îl va vărsa la venirea Lui?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s