Doar două căi: Babilonul cel mare şi rămăşiţa sfântă

“Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci şi dintre Neamuri, după cum zice în Osea: „Voi numi „popor al Meu” pe cel ce nu era poporul Meu şi „preaiubită” pe cea care nu era preaiubită. Şi acolo unde li se zicea: „Voi nu sunteţi poporul Meu”, vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui Viu.” Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede pe pământ Cuvântul Lui.” (Rom. 9:24-28)

În toate veacurile istoriei Dumnezeu Şi-a păstrat o rămăşiţă sfântă, temătoare de El şi care a dat mărturie de puterea Sa. Sfânta Scriptură nu ne lasă în întuneric cu privire la vremea dinaintea revenirii Domnului Isus. Ea afirmă clar că în vremea sfârşitului vor exista două grupuri de oameni ce îşi vor spune creştini: Babilonul cel mare şi rămăşiţa sfântă. În care dintre acestea te poţi număra?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s