“Vai de cei ce numesc răul bine şi binele rău!”

Trăim într-o perioadă de mare confuzie cu privire la valorile morale pe care societatea de astăzi le promovează. Din păcate, chiar şi în creştinătatea zilelor noastre există această lipsă de discernământ cu privire la ce e bine şi ce e rău, la ceea ce este plăcut înaintea Domnului şi ce nu. Prorocul Isaia rostea aceste cuvinte din partea Domnului: “Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!” (Is. 5:20)

Spre slava Sa, Domnul Îşi are şi astăzi o rămăşiţă sfântă în poporul Său, pe care o pregăteşte pentru ziua glorioasă a revenirii Sale (Isaia, cap. 26)

Un mesaj despre confuzia morală din poporul Domnului şi despre rămăşiţa sfântă pe care El o ridică prin puterea Duhului Său.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s