Rămăşiţa sfântă – David Wilkerson

“Dumnezeu face o lucrare tainică.
O lucrare făcută în tăcere, dar minunată şi supranaturală, ce depăşeşte înţelegerea omenească.
De fapt, ceea ce Domnul face chiar acum va afecta întreaga lume în aceste ultime zile.
El pregăteşte o armată foarte mică, dar puternică, formată din cei mai dedicaţi creştini.
Această armată pe care Dumnezeu o ridică va fi cea mai dedicată armată din lume.
Niciodată înainte nu a fost vreunul la fel de pur, devotat şi evlavios ca această rămăşiţă care va veni şi va face mari isprăvi; va zgudui iadul literalmente.
Această nouă armată o va alcătui însăşi mâna Domnului din slujitori ai Lui, creştini obişnuiţi care se alipesc de Domnul, iar Dumnezeu Îşi va pune mâinile peste ei.
O nouă împărăție a slujirii, o întreagă împărăţie a mişcării Duhului Sfânt este gata să izbucnească.”  – David Wilkerson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s