Despre cei mulţi şi cei puţini

Potrivit Scripturii, a existat şi va exista până la sfârşit un raport de opoziţie accentuat între cei mulţi şi cei puţini, care poate fi rezumat în câteva aspecte principale:

(1) Mulţi care se pierd: Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.”(Mat. 7:13)

(2) Mulţi “creştini” înşelaţi:Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” (Mat. 7:22)  

  “Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.” (Mat. 24:5) 

(3)  Mulţi care se vor lepăda de credinţă:  “Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.” (Mat. 24:10, 12)   

(4) Mulţi chemaţi, dar puţini cu inimă aleasă:  Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” (Mat. 22:14)

Bineînţeles, o întrebare chinuitoare se poate naşte din această realitate a vremurilor de pe urmă:

EŞTI DINTRE CEI MULŢI, SAU DINTRE CEI PUŢINI???

Doar o rămăşiţă sfântă va fi găsită curată, fără pată şi fără zbârcitură la venirea Domnului Isus. Am încercat să desprind câteva caracteristici ale acesteia, pe baza cărora să ne putem analiza dacă facem sau nu parte din Biserica slăvită după care vine Domnul Isus:

1) Ei se tem de Domnul şi se întâlnesc adesea pentru a se îndemna la sfinţire şi slujire

“Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui. Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte.” (Mal. 3:16-18)

2) Va fi o rămăşiţă sfântă, ieşită din formalismul religios

“De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” (2Cor. 17-18)

“Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!” (Apoc. 18:4)

3) Va avea prezenţa Domnului ca advărat Păstor în mijlocul ei
De aceea, aşa le vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată că voi judeca între oaia grasă şi oaia slabă. Pentru că aţi izbit cu coasta şi cu umărul şi aţi împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-aţi izgonit, voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie de jaf, şi voi judeca între oaie şi oaie.
Voi pune peste ele un singur păstor care le va paşte, şi anume pe Robul Meu David (Domnul Isus) ; El le va paşte, El va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, şi Robul Meu David va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit! Voi încheia cu ele un legământ de pace şi voi îndepărta din ţară toate fiarele sălbatice; ele vor locui în linişte în pustiu şi vor putea dormi în mijlocul pădurilor. Le voi face, pe ele şi împrejurimile dealului Meu, o pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la vreme, şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată!” (Ez. 34:20-26)

4) Duhul Sfânt îi va sfinţi şi îi va folosi (ca pe o preoţie nouă şi consacrată)

 Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.” (1Pet. 2:9-10)

5) Ei vor fi închinători

 Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” (In. 4:23)

 “Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.” (Evr.13:15)

6) Se vor strânge în unitate şi vor avea pasiune pentru Cuvânt:

 “Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Ps. 119:11)

Asemenea primilor ucenici: “Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.”(F. Ap. 2:42-43)

7) Vor vesti Venirea Domnului curând

Ei se desprind de lucrurile pământului şi îşi ridică ochii spre ceruri: “ Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.” (Luc. 21:28-31)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s