Trimite, Doamne, vremuri de înviorare!

Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu,
pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare
şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos,
pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor;
(F. Ap. 3:19-21)
Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri,
se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele –
îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.
(2 Cr. 7:14)

2 Replies to “Trimite, Doamne, vremuri de înviorare!”

  1. Mulțumim Domnului pentru că, încă se mai îndură de noi, că mai are oameni pe care I-a păstrat și I-a pus deoparte pentru vremurile tulburări în care trăim. Mulțumim pentru atenționările transmisie dintr-o dragoste nemărginită. Mulțumim și pentru”mesagerul” Său. Toate binecuvântările de care aveți nevoie, Domnul să vi le trimită pentru împlinirea planului Său. Shalom!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s