T. 21 – ”Succesiunea apostolică” – transmiterea harului preoției

T 21. Succesiunea apostolică nu are fundament în Sfintele Scripturi, ci în tradiția religioasă.

Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt,
un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui,
ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;
pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu;
pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare.
(1Pet. 2:9-10)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s