”O mântuire așa de mare” – Nu sta nepăsător!

”…căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur,
aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.”
(1Petru 1:18-19)
”Căci, dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit
şi dacă orice abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire,
cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?…”
(Evr. 2:2-3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s