T.15 – Cultul sfinților și închinarea la icoane

T15. Sfinții (incluzând-o și pe Maria, maica Domnului) nu pot mijloci pentru mântuirea oamenilor și nu-i pot ajuta în niciun fel.
Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis:
„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei.
Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.
Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.
Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujești; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc
şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
(Exodul 20:1-6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s