Cronologia evenimentelor finale

”Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor,
să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă,
nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.
Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii,
fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare.
Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi?
Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui.
Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.”
                                                                                                                                                                (2Tes. 2:1-7)

One Reply to “Cronologia evenimentelor finale”

  1. Amin.
    Slavă și Glorie Domnului!
    Binecuvântările Domnului să fie peste tine frate scump și peste toată biserica Lui!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s