Imperiile mondiale și împărăția dreptății, Daniel cap. 7

După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte şi avea zece coarne

El mi-a vorbit aşa: „Fiara a patra este o a patra împărăţie care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâşia tot pământul, îl va călca în picioare şi-l va zdrobi…
Apoi va veni judecata şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!” (Daniel, cap.7)

 

2 Replies to “Imperiile mondiale și împărăția dreptății, Daniel cap. 7”

  1. Nu știu cum să-i Mulțumesc Domnului în fiecare zi, fiindcă trăiam cu păcate grele și nu știam.
    În fiecare zi mă gândesc la ziua când v-am ascultat prima dată, și pentru acest lucru îi mulțumesc Domnului ca mi-a deschis inima și ochii! Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze domnule Aurel, și sa aibă milă și să se îndure de noi păcătoși.
    Lăudat și Slăvit fie Domnul Dumnezeu!
    Amin.

    1. A Domnului nostru să fie toată slava! Ne rugăm ca El să desăvârșească lucrarea Sa minunată în inimile noastre!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s