Cartea Daniel – istorie și viitor profetic

Dintre toate cărțile Vechiului Testament, cea a prorocului Daniel ocupă un loc aparte, nu doar prin bogatul ei conținut profetic, ci și prin lecțiile de viață spirituală oferite în mod exemplar de către profet și de cei trei tineri tovărași ai săi de robie, reprezentând împreună o rămășiță sfântă a poporului ales.

Descifrând profețiile în corelație cu descoperirile finale din Apocalipsa, putem înțelege mai bine ce vremuri trăim și ceea ce ne stă înainte. Daniel este omul care a primit cu exactitate timpul hotărât până la prima venire a lui Mesia, dar și detalii despre a doua Sa venire. Cartea lui îl prezintă pe Mesia ca Fiu al omului, dar și ca stăpân al lumii, a Cărui Împărăție va pune capăt domniei lui anticrist pe acest pământ, aducând neprihănirea veșnică.

Pecetluită până în vremea sfârșitului, ea a ajuns acum să fie citită de mulți și să aducă o cunoștință mai amplă asupra evenimentelor viitoare, după cum a fost scris: Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.” (Dan. 12:4) De asemenea, stă scris că în vremea din urmă sfințenia vieții va fi criteriul de împărțire al celor ce o vor citi, iar lipsa acesteia va duce la întuneric spiritual : niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.” (vs.10)

Domnul să ne ajute să fim dintre cei care, odată ce am fost curăţaţi, albiţi şi lămuriţi”,
să înțelegem ceea ce Domnul vrea să ne vorbească prin Cuvântul Său cel sfânt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s