O sfântă datorie

Fiindcă am fost răscumpărați cu un preț atât de mare avem o sfântă datorie…

“Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.” (2Cor. 5:15)

“Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” (Rom. 12:1)

“Eu sunt dator şi grecilor şi barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neînvăţaţi … am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia…” (Rom 1:14-15)

Un mesaj despre datoria noastră în fața arătării dragostei lui Dumnezeu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s