Smerenia merge înaintea slavei

“De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” … smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.” (Iac. 4:6,10)

Proverbe 18:12
Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei.

Proverbe 22:4
Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa.

Proverbe 29:23
Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s