Păcate discutabile? Alcoolul, sportul, marea și televizorul

“Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” (Gal. 5:19-21)

Dacă despre faptele firii enumerate în această listă s-a scris și s-a vorbit atât de mult, ce se poate spune însă despre cele denumite în expresia “alte lucruri asemănătoare cu acestea”?

Cum trebuie privite astăzi despre alcoolul “servit cu măsură”, privitul la televizor, sportul de competiție sau mersul la plajă? Sunt acestea fapte  “amorale” discutabile?

O viziune biblică asupra acestor lucruri ce completează lista faptelor firii…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s