Hristos în voi – nădejdea slavei, de Major Ian Thomas

Deseori, atunci când Evanghelia este vestită prin Duhul Sfânt, se aude un răspuns negativ: “Aşa este, dar eu nu pot trăi o viaţă fără păcat!” Câtă dreptate în această afirmaţie, aparent negativistă…

Într-adevăr, noi nu putem trăi o viaţă creştină, în totalitate predată lui Dumnezeu, prin propriile eforturi. De aceea Evanghelia este nu doar o veste bună a iertării de tot trecutul păcătos, ci şi o asigurare pentru prezent şi o nădejede pentru viitor. Dumnezeu, în înţelepciunea Sa perfectă, a lăsat oamenilor posibilitatea de a trăi o viaţă nouă, pentru slava Sa. Cheia acestei noi vieţi poate fi rezumată într-o singură expresie a Noului Testament: “Hristos în voi – nădejdea slavei”

Atunci când primim mântuirea Sa, de fapt Îl primim pe El, cedându-I total drepturile asupra vieţii noastre, pentru ca El să trăiască şi să domnească în noi. Când El trăieşte viaţa Lui în noi, oamenii Îl pot vedea în Biserica Sa şi pot fi chemaţi la mântuire.

Un material pentru edificarea noastră şi pentru a ne reconsidera felul în care vestim Evanghelia. Mult har!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s