Rugăciunea ce aduce trezire

Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare,
Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă!
Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică:
„Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta,
n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri:
„Unde este Dumnezeul lor?” (Ioel, cap. 2)

One Reply to “Rugăciunea ce aduce trezire”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s