Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare!

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel:
„Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta.
Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare zicând:
„Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!”
Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea unii faţă de alţii,
dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă,
dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta şi dacă nu veţi merge după alţi dumnezei,
spre nenorocirea voastră, numai aşa vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta,
în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, din veşnicie în veşnicie.
Dar iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare care nu slujesc la nimic.
(Ier. 7:3-8)

One Reply to “Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare!”

  1. Ești foarte înțelept frate Aurel. Cu toată admirația va urmăresc. Avem ce învață. Sunteți Om al lui Dumnezeu cu adevărat. Domnul să te binecuvanteze..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s