Pericolul obișnuinței și prețul relaxării

Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori,
să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne
şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.
Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care,
pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea,
şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
(Evr. 12:1-2)
Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul,
dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.
(1 Pet. 5:8)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s