Consecințele tragice ale necredinței

Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.”
Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care ieşiseră din Egipt prin Moise?Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor. (Evr. 3/14-19)

În preajma venirii Sale, Domnul adresează această întrebare Bisericii Lui: ”Când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ?” El vine pentru Biserica Lui, în primul rând. Aceasta e ordinea etapelor celei de-a doua veniri, pentru că este o venire în etape, iar prima faza a venirii Sale este pentru Biserică. Ce va căuta în Biserică? Credința noastră. Cel neprihănit trăiește prin credință, trece prin focul încercării, se lasă curățit… Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește, după cum El însuși este curat. Fiecare să-și pună întrebarea în dreptul lui: Când va veni Fiul Omului, va găsi El credință în mine, în viața mea? Va găsi credință în inima mea? Domnul să ne ajute să dăm un răspuns pozitiv!

One Reply to “Consecințele tragice ale necredinței”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s