Botezul cu Duhul Sfânt – o repetare a Cincizecimii

“… voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.
Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.
Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.” (F. Ap. 1:8; 2:2-4)

Nevoia cea mai mare a Bisericii din vremurile de pe urmă este, fără îndoială, aceea de a experimenta o lucrare autentică de umplere cu Duhul Sfânt, asemănătoare celei pe care au trăit-o primii ucenici. Avem motive să credem că Dumnezeu va face același lucru în vremea noastră, în așa fel încât istoria Bisericii să se încheie așa cum a început, în puterea Duhului Sfânt.

Rugăciunea noastră cea mai fierbinte rămâne aceasta: Doamne, mai fă parte încă o dată de Cincizecime Bisericii Tale!

One Reply to “Botezul cu Duhul Sfânt – o repetare a Cincizecimii”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s