Puterea lui Dumnezeu, putere pentru viața noastră

Ca om, Domnul nostru Isus a fost caracterizat de faptul că avea putere: “După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui; căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.” (Mat. 7:28-29)

Ucenicii Săi au primit la rândul lor această putere (Mat. 10:1), apoi întreaga Biserică, la Cincizecime (F. Ap. 1:8)

Aceeași putere, care vine prin Duhul Sfânt, ne este oferită astăzi și nouă, cu condiția să ne vedem slăbiciunea și să o cerem de la El. Tatăl va da putere prin Duhul Sfânt copiilor Săi, “căci Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere” (1Cor. 4:20)

Nu vorbele noastre trebuie să fie văzute și auzite, ci puterea noastră, în rugăciune, în mărturisire, împotriva păcatului și a duhurilor răutății. Domnul să umple astăzi pe fiecare și întreaga Sa Biserică cu puterea Duhului Sfânt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s