Pe voi înşivă încercaţi-vă!

„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu…Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” (Ioan 3:3-8)

Naşterea din nou nu este o chestiune opţională în drumul către cer, ci punctul de început, fără de care nu se poate merge pe cale. Din păcate, vrăjmaşul a reuşit să creeze multă confuzie în jurul acestei teme centrale a creştinismului adevărat, în aşa fel încât oamenii să creadă că sunt pe calea Domnului, deşi mulţi niciodată nu s-au născut din nou. Astfel, lucrarea înşelării şi-a făcut tot mai mult loc în poporul Domnului, iar viaţa nouă în Hristos a rămas doar o dorinţă sau un ideal de neatins.

“Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă.” (2Cor. 13:5) Un mesaj care să dea lumină oricui vrea să se examineze pe sine însuşi în lumina Cuvântului sfânt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s