Ultimul seceriş, de D. Wilkerson

Tot timpul am avut nădejdea că Dumnezeu va face o lucrare minunată în zilele noastre, care să arate lumii întregi că El există şi că Se coboară în mijlocul celor ce-L cheamă. Dorinţa după o trezire reală –  asemănătoare celor din Anglia, Statele Unite (în trecut) şi China (în prezent) –  a prins mai mult contur atunci când am intrat în contact cu scrierile şi cu predicile lui David Wilkerson. Fragmentul de mai jos trebuie considerat, în acest sens, ca o profeţie al unui ultim mare seceriş, care va face perioada de final a Bisericii cel puţin la fel de glorioasă ca aceea de la început. Domnul Îşi va coborî Duhul în mijlocul poporului Său care se sfinţeşte, iar aceasta va rezulta într-un seceriş bogat de suflete pe ogorul Evangheliei. Mulţi vor Îl cunoaşte în toată strălucirea Sa de Rege al iubirii, făcând să se completeze numărul hotărât al Bisericii, ce foarte curând va fi primită de El în slavă. Domnul să ne facă tot mai conştienţi de lucrarea pe care El vrea s-o facă în mijlocul nostru, determinându-ne s-o cerem cu stăruinţă şi credinţă! El să ne pregătească pentru ziua cea mare a arătării slavei Sale pe pământul celor vii!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s