Hristos zideşte Biserica Sa, de D. Wilkerson

O explicaţie simplă şi cuprinzătoare a ceea ce înseamnă Biserica Domnului în mod practic şi cum o putem identifica în mijlocul a peste 30 000 de denominaţii “creştine”.

M-am gândit că ar fi potrivit să pun înaintea acestui material video câteva citate pe aceeaşi temă din C. H. Mackintosh, autor creştin recunoscut care a trăit în sec. al XIX-lea:

“Biserica este în pustie. Este o adunare care trece prin această lume cum trecea Israel de-a lungul pustiei. Biserica, aşa cum o vede Dumnezeu, este tot atât de despărţită cu desăvârşire de această lume, cum era Israel de pustiul înconjurător. Cele mai strălucitoare momeli şi cele mai ademenitoare ispite ale lumii sunt pentru Biserica lui Dumnezeu ce erau pentru Israel şerpii, scorpiile şi celelalte numeroase primejdii ale pustiei.

Dumnezeu are o Biserică în lume. În timpul de faţă se află pe pământ un Trup locuit de Duhul şi unit cu Hristos – Capul. Această Biserică – acest Trup – este alcătuit din toţi cei ce cred cu adevărat în Fiul lui Dumnezeu şi care sunt uniţi între ei prin puterea marelui fapt al prezenţei Duhului Sfânt.

În mijlocul prăpădului şi dărâmăturilor, luptei şi dezbinării, încurcăturii şi vrăjbii, sectelor şi partidelor, Biserica lui Dumnezeu este ceva separat, pus de-o parte pentru El. Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt, Mângâietorul binecuvântat, ca să locuiască în răscumpăraţii Săi, să alcătuiască un singur Trup şi să-i unească în El, Capul binecuvântat din ceruri. Acest Duh este puterea unirii, a părtăşiei, a legăturii frăţeşti, a slujbei şi adunării de închinare.”(Gânduri asupra cărţii Numeri, de C.H. Mackintosh)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s