Principii ale adunărilor creştine – Lucrarea Duhului Sfânt

Dacă eliminăm lucrarea Duhului Sfânt din cartea Faptele Apostolilor nu mai rămâne practic nimic. Într-adevăr, El a împuternicit pe primii ucenici pentru “a întoarce lumea cu susul în jos”. Locurile în lumea de astăzi în care Biserica se extinde cel mai rapid sunt acele locuri în care urmaşii lui Isus sunt împuterniciţi de Duhul Sfânt.

Creştinismul a fost născut în botezul cu Duhul Sfânt şi va continua doar dacă avem această împuternicire de sus. Când ne uităm la istoria Bisericii, relatările cu adevărat importante ale oamenilor care au influenţat şi au construit Împărăţia lui Dumnezeu au fost despre oameni umpluţi cu Duhul Sfânt.

Un celebru pastor evanghelic a spus despre biserica din vremea lui: “În medie Biserica, atât de mult s-a stabilit organizatoric şi financiar, încât Dumnezeu nu-i mai este necesar. Atât de înrădăcinată este autoritatea sa şi atât de stabile sunt obiceiurile religioase ale membrilor săi încât, dacă Dumnezeu S-ar retrage complet din ea, aceasta şi-ar putea continua activitatea ani de zile pe cont propriu.”

Dumnezeu va încredinţa lucrarea Sa numai celor ce Îi vor da 100 % din glorie pentru ceea ce se face şi nu îşi vor asuma nici o glorie pentru ei înşişi. Eşti tu unul dintre aceştia?

Partea #1 aici:  http://www.youtube.com/watch?v=YMwn9M9Gr4Q

Partea #3 Foamea după Duhul Sfânt: https://www.youtube.com/watch?v=n9DaQulNrNM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s