SEMNELE VREMURILOR, NOIEMBRIE 2018, actualizare

În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc … Continuă să citești SEMNELE VREMURILOR, NOIEMBRIE 2018, actualizare

Ca-n vremea lui Noe și cea a lui Lot

Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, în ziua când a … Continuă să citești Ca-n vremea lui Noe și cea a lui Lot

A început reconstrucția Templului din Ierusalim?

Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini şi mi s-a zis: „Scoală-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată; căci a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci şi două de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească, … Continuă să citești A început reconstrucția Templului din Ierusalim?

Israel și Biserica la finalul istoriei – part. 1 și 2

De aceea, spune casei lui Israel: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt pe care l-aţi pângărit printre neamurile la care aţi mers. De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt … Continuă să citești Israel și Biserica la finalul istoriei – part. 1 și 2

Semnele vremurilor – ediție specială: ”Israel și finalul istoriei”

Ziua de 14 Mai 1948 în care a luat ființă statul modern Israel a marcat împlinirea a numeroase profeții din vechime. La 70 de ani de la această dată importantă, celelalte profeții rămase sunt pe punctul de a se împlini. Trăim vremuri de mare importanță istorică, iar venirea Domnului este tot mai aproape. Evoluțiile din Orientul Mijlociu indică clar timpul în care ne aflăm și … Continuă să citești Semnele vremurilor – ediție specială: ”Israel și finalul istoriei”

”Fericita noastră nădejde” – Răpirea Bisericii

Prezentarea cărții, făcută la Viena, în luna martie 2018. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.” (Tit 2:11-13) Continuă să citești ”Fericita noastră nădejde” – Răpirea Bisericii

Răspunsuri la întrebări privind răpirea Bisericii

De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji şi puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. (1Pet. 1:13) Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe şi teamă, având un cuget curat; (1Pet.3:15-16) Continuă să citești Răspunsuri la întrebări privind răpirea Bisericii

De ce trebuie să privim la semnele vremurilor?

”Fariseii şi saducheii s-au apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceți: „Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.” Şi dimineața, ziceţi: „Astăzi are să fie furtună, căci cerul este rosu-posomorât.” Fățarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiți, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?” (Mat. … Continuă să citești De ce trebuie să privim la semnele vremurilor?

Matei, cap. 24 – A doua venire și răpirea Bisericii

A vorbit Domnul Isus despre răpirea Bisericii, sau aceasta era doar ”o taină” pentru cei din vremea Lui? Este menționat ceva despre acest subiect în discursul Său escatologic de pe Muntele Măslinilor, sau este vorba doar despre revenirea Sa cu slavă? Încercăm să dăm răspunsuri la aceste întrebări în studiul făcut asupra capitolului 24 din Ev. după Matei, cu ajutorul Domnului. ”Despre ziua aceea şi … Continuă să citești Matei, cap. 24 – A doua venire și răpirea Bisericii

A doua jumătate a celor șapte ani de Necaz

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” (Ap. 14:6-7) Apoi am văzut … Continuă să citești A doua jumătate a celor șapte ani de Necaz