Voi însă sunteți un neam sfânt!

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat … Continuă să citești Voi însă sunteți un neam sfânt!

Rugăciunea ce aduce trezire

„Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare, Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?” (Ioel, cap. 2) Continuă să citești Rugăciunea ce aduce trezire

Trezirea trebuie să înceapă de la Casa lui Dumnezeu

De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm … Continuă să citești Trezirea trebuie să înceapă de la Casa lui Dumnezeu

Vremea din urmă – timpul trezirii

Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. (Rom. 13:11-12) Continuă să citești Vremea din urmă – timpul trezirii

”VREMEA TREZIRII”, Gold Coast, Australia

Program transmisie live (ora României): Vineri, 4 ian. – 9:00-12:00 Sâmbătă, 5 ian. – 9:00-12:00 Duminică, 6 ian, – 6:00-9:00 Link transmisie live: http://streaming.rocoder.com/videogallery/publicgallery.php?church=Grace%20Romanian%20Church%20Gold%20Coast Program convenție: https://convention2019goldcoast.wordpress.com/2018/12/26/program-convention-4-6-jan-2019/ Continuă să citești ”VREMEA TREZIRII”, Gold Coast, Australia

Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare!

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta. Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare zicând: „Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!” Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea unii faţă de alţii, dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu … Continuă să citești Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare!

T. 48: Lumină a lumii sau sare fără gust?

Slujba principală a Bisericii este să fie ”lumina lumii” prin vestirea Evangheliei încredințată de Domnul și ”sarea pământului”, prin sfințenia vieții.           Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O … Continuă să citești T. 48: Lumină a lumii sau sare fără gust?