T. 24-25 Slujitorul adevărat – un om chemat de Dumnezeu

Cel ce S-a coborât este același cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile.
Şi El a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători,
pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos”
(Efes. 4:10-12)

Sunt felurite daruri, dar este același Duh;
Sunt felurite slujbe, dar este același Domn;
Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu, care lucrează totul în toți.
Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.”
(1Cor. 12:4-7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s