De ce trebuie să privim la semnele vremurilor?

Fariseii şi saducheii s-au apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer.
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceți: „Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.”
Şi dimineața, ziceţi: „Astăzi are să fie furtună, căci cerul este rosu-posomorât.”
Fățarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiți, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?”
(Mat. 16:1-3)
Domnul să ne ajute să nu ne asemănăm lor și să putem deosebi semnele vremurilor din urmă!

One Reply to “De ce trebuie să privim la semnele vremurilor?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s