SEMNELE VREMURILOR, OCTOMBRIE 2018, actualizare

     În adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului
a răsunat prin Macedonia şi Ahaia,
dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu
s-a răspândit pretutindeni,
aşa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea.
     Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut
şi cum de la idoli v-aţi întors la Dumnezeu,
ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat
şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi,
pe Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare.
(1 Tes. 1:8-10)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s