SEMNELE VREMURILOR, SEPTEMBRIE 2018, actualizare

El a şezut jos pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte şi I-au zis:
„Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri?
Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?”
(Mat. 24:3)
El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău,
după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.
(Gal. 1:4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s