SEMNELE VREMURILOR, IULIE 2018, actualizare

Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii,
cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi
Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi
Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri!
Sfinţească-se Numele Tău;
vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ!
(Mat. 6:7-10)
Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!” …
Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!
(Apoc. 22:17,20)

3 Replies to “SEMNELE VREMURILOR, IULIE 2018, actualizare”

  1. Fericita noastrà nàdejde – RAPIREA BISERICII, as putea sà o cumpàr în linie ? Eu multumesc Tatàlui Ceresc pentru timpul de HAR si pentru toate mesajele de avertizare si de chemare la pocàintà transmise prin slujitorul lui, Aurel Gheorghe. Domnul sà te umple de Duhul Sfânt si sà-ti dea putere sà continui, frate Aurel Gheorghe !

    Valeria Neagoe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s